Lavičky na Bozince


Jedním z bodů současného "Programu obnovy a rozvoje městyse Doubravník" je "Údržba, obnova a rozšíření turistických tras". V rámci tohoto bodu navrhla Komise výstavby a životního prostředí rozmístit na předem vybraných lokalitách odpočinkové lavičky. První etapa začala, jak už z nadpisu článku vyplývá, na Bozince.

Proč právě zde? Vycházeli jsme z toho, že kopec Bozinka s poutní kaplí sv. Máří Magdalény je poměrně frekventované místo, jehož mystický nádech nedal spát mnoha badatelům. Jako by tu leželo nějaké dávné dědictví doposud skryté našemu poznání. Již řídící učitel Leopold Mazáč, blahé paměti, vyslovuje v knize Doubravník (r.v. 1972, str.12) domněnku, že již v dávných dobách zde bývalo pohanské božiště.

Další rodák, Miroslav Sýs, ve svém pojednání Historie kapličky sv. Anny uvádí, že dříve byl na Bozince strážní hrádek, který střežil cestu vedoucí na hrad Pernštejn... Dokonce i léčitel Štěpán Kosek umístil svůj menhir tachyonové energie poblíž tohoto místa.

A aby toho nebylo málo, traduje se, že nejléčivější účinky má právě lipový květ ze stromů kolem kapličky. Zda je to pravda těžko říct. Lze o tom ovšem popřemýšlet a k takové činnosti je nejlépe se zastavit a v klidu usednout. Nyní je návštěvníkům tohoto místa k dispozici pět nových laviček z dubového dřeva. Čtyři v blízkosti kapličky a jedna pod břízou na rozlučkovém poutním rozcestí.

Dříví na tyto lavičky bylo vybráno v lesích městyse Doubravník a poraženo začátkem února v době vegetačního klidu. Jedná se o duby zimní (Quercus petraea) z uvolňovací seče ve smíšeném porostu na severovýchodním svahu Vinohradu. Stáří těchto stromů je 110 let.1. manipulace vytěženého dříví na odvozním místě

Poražené, odvětvené kmeny byly vytaženy z porostu na odvozní místo. Zde po rozměření a vyzdravení proběhla sortimentace, co bude sedák nebo podpěra. Poté byly výřezy ponechány na místě, až se po krátkém odpočinku a rozmrznutí objevily na čelech výsušné trhliny. To je ukázka, jak dřevo pracuje a hlavně dobré vodítko, jak kus natočit při podélném dělení na katru. Transport k pile zajistila vyvážecí souprava s hydraulickou rukou a samotný pořez proběhl pásovou pilou už v Doubravníku - v blízkosti areálu čistírny odpadních vod.2. pořez pásovou pilou

Zde se také uskutečnila kompletace laviček. Tzn. srovnání ploch el. hoblíkem, přizpůsobení podpěr, předvrtání a fixace pomocí speciálních šroubů. Odvoz na místo proběhl za účasti traktoru John Deere z vozového parku hospodářské činnosti obce a usazení na místě již bylo hračkou.3. jedna z laviček u kapličky

Takže hotovo. Všem zúčastněným, jejichž dlouhý seznam zde ale neuvádím, patří poděkování za práci a čas strávený na tomto projektu, který jistě přispěje ke zvelebení okolí našeho městyse.


Petr Koukal,
foto 2. a 3. Ing. Jaroslav Sterzel