Náš velký úspěch


Základní škola Doubravník se zúčastnila folklorního festivalu ve Strážnici a získala ocenění "Laureát MFF Strážnice 2017 za mimořádné nasazení při přípravě a interpretaci daného tématu pořadu Tady jsme doma".

Prostě jsme zazářili mezi 2500 účinkujícími a 140 folklorními soubory. 

Hodnotící komise má k dispozici každoročně 5 ocenění - "laureátů" a ty uděluje za mimořádný výkon ať už sólistům, souborům, kapelám nebo třeba i celému pořadu.

Laureát? Co to je?

Ve slovníku cizích slov najdeme vysvětlení:

"jedinec poctěný za své mimořádné dílo cenou".

My jsme byli oceněni ne jako jednotlivec, ale jako celek, tedy škola. Celý rok jsme naplňovali téma Na tom našem dvoře.

Kromě toho, že jsme nacvičili pásmo písniček, říkadel a tanců vycházejících přímo z Doubravníka nebo blízkého okolí, věnovali jsme se místním tradicím. Ze všeho našeho snažení vznikla velikánská kronika, kterou děti ilustrovaly a psaly. Tu jsme museli ve Strážnici nechat, ale máme slíbené, že nám ji zapůjčí, abychom ji mohli ukázat i Vám.

Ve skanzenu byly umístěné dvě velké nástěnky s našimi fotografiemi a textem, kde si každý mohl počíst o Doubravníku a o naší škole. Vydali jsme také minizpěvník písniček, které jsme se naučili. Dovezli jsme celý polštář nadraného peří a z devíti malých utkaných koberečků sešili jeden, který měl uprostřed znak Doubravníka. Dokonce i naše koza dostala novou hlavu ☺.

Vyvrcholení našeho celoročního úsilí nastalo ve Strážnici při komponovaném pořadu "Až já budu velká, bude ze mě selka", kde jsme vystoupili společně se čtyřmi folklorními soubory ze Slovácka. To, co zaujalo nejvíc, bylo zaujetí, radost, motivace a maximální nasazení nás všech zúčastněných. A prý ani nebylo poznat, že nejsme soubor, ale škola! 

Děkuji všem dětem za to, že měly nadšení a chuť do společného díla a vytrvaly do konce. Děkuji učitelům a asistentům, kteří se zapojili, za jejich elán a zodpovědnost. Děkuji muzikantům, ať už z řad pedagogů nebo rodičů, že se nebáli s námi vystoupit na pódiu.

Děkuji všem, kteří pomohli se šitím krojů, tkaním, draním nebo radou a jinou pomocí. Děkuji obci, že vypravila autobus a pomohla s propagací. Děkuji všem rodičům a prarodičům, bez jejichž podpory jak doma, tak ve Strážnici, bychom se do tak velké akce vůbec nemohli zapojit.

Děkuji panu Jirčíkovi, že se nebál si do "chalópky" pozvat děcka a ukázat jim předení a tkaní. Jemu a paní Čechové děkuji za to, že spoustu let vedli dospělý a dětský soubor a my můžeme čerpat z jejich minulých úspěchů a zkušeností. 

Snad jsme Vás, milí doubravničtí občané, aspoň trochu potěšili. Ukázali jsme všem, že máme být na co hrdí. Na Doubravník, na naše kroje, tradice, zvyky… prostě na naši nádhernou obec, kde je radost žít. Tady jsme doma.


Eva HertlováPoděkování od PhDr. Aleny Schauerové, autorky pořadu, si velmi vážíme:

Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,

děkuji Vám za odpovědný a nadšený přístup k přípravě Vašeho vystoupení v pořadu Tady jsme doma. Až já budu velká, bude ze mě selka na MFF v Strážnici.

Jste již devátou školou, která v rámci našeho projektu na MFF ve Strážnici vystupuje. A jste druzí naši reprezentanti, kteří získali titul Laureát festivalu. Vaše zaujetí a snaha předat dětem tradice lidové kultury své obce a stejně dobře je společně prezentovat na festivalovém pódiu byla neuvěřitelná. Pracovali jste hlavou i srdcem. Samozřejmě vím, že i rukama a nohama. Byla radost Vás sledovat. Nepochybně jste tím zvedli laťku všem Vašim následovníkům. Ocenění, které jste získali, si plně zasloužíte a my se z toho upřímně radujeme. Vaše vystoupení přesvědčilo diváka i odborníky, že předávat dětem folklor své obce má hluboký význam pro děti, pro udržení živé tradice i pro úroveň festivalu. Věřím, že jste i Vy objevili výchovné a etické hodnoty folkloru.

Prosím vyřiďte moje poděkování také dětem. Zaslouží si to každý zvlášť i všichni dohromady.

Vážení a milí přátelé, přeji Vám hodně zdaru a radosti v práci s dětmi.


Alena SchauerováDoubravník Vám blahopřeje a děkuje

Při slavnostním zahájení Strážnického festivalu 2017 jeho prezident a ředitel NÚLK pan Martin Šimša řekl: "Kdo má rád filmy, jede na Karlovarský festival, kdo má rád klasickou hudbu, navštíví Pražské jaro a kdo má rád folklór - je ve Strážnici".

Vážení žáci, vážení učitelé a Vy všichni, kteří jste napomáhali, tím vyjádřil míru Vašeho úspěchu. Dovolím si za celý městys vyjádřit obdiv Vaší společné práci a poděkovat za to, že jste udělali čest našemu městysi. Folklór je jedna z nitek, která propojuje společnost s minulostí, s jejími kořeny a Vy jste ji navázali.


Barbora Šenkyříková,
starostka městyseDoplnění

  • Fotografie k článku najdete v plném rozlišení na serveru Rajče.net v albu   MFF Strážnice 2017