Stalo se před léty


Před 100 lety
V měsíci únoru 1921 bylo provedeno první sčítání lidu v nové Československé republice. V Doubravníku bylo celkem 879 obyvatel. Dnes je to 839 obyvatel. Dne 4. října 1921 byla zřízena na poštovním úřadě v Doubravníku veřejná telefonní ústředna.


Před 90 lety

Při druhém sčítání lidu bylo v Doubravníku 859 obyvatel a 158 domů. Dnes má Doubravník 324 domů.
Dne 5. srpna 1931 zakoupil místní Sbor dobrovolných hasičů motorovou stříkačku za 36.000 Kč.Před 70 lety

Událostí v provozu JZD bylo, když dne 29. ledna 1951 byl sváděn hovězí dobytek do adaptovaného kravína v domě č.155 (nyní stavebniny). Byly převzaty 4 dojnice od členů Ladislava Šťastného, Františka Sysa, Julie Špačkové a Marie Jamborové z č. p. 35. Od rolníka Bohuslava Kučery převzaty dvě dojnice a 3 jalovice, od Oldřicha Musila 1 dojnice a 2 dojnice z Ochoze. od Vladimíra Pleského byla zakoupena 1 dojnice, od Josefa Starého zakoupena 1 dojnice, od Oldřicha Musila 1 dojnice a 2 dojnice z Ochoze.
Od 1. ledna 1951 bylo převzato do JZD zahradnictví Eduarda Jelínka.Před 60 lety

Dne 31. 3. 1961 byl zrušen hostinec na čísle 18 Jednota - pohostinství Doubravník, vedoucí paní Eliška Stehnová.
Dne 20. prosince 1961 ponejprve svítila světla zářivek - 6 kusů a 3 normální na náměstí v Doubravníku. Vybudováno nákladem 55.000,- Kč.Před 50 lety

Dne 16. května 1971 udeřil blesk do lípy u kapličky sv. Anny a srazil křížek na kapličce a poškodil štít.
V neděli 11. července 1971 bylo otevřeno nové koupaliště.
V Doubravníku bylo špatné zásobování chlebem a rohlíky. Pečivo se dováželo z pekárny v Tišnově velmi nepravidelně mezi 9. - 11. hodinou. Dlouho nebylo možno získat nápravu. Až od 1. 10. 1971 se změnil rozvoz a pečivo jest zde pravidelně již časně ráno.
Od 10. 11. 1971 se prodává též mléko místo v lahvích v igelitových sáčcích. Mléka obyčejného se prodává 225 litrů, v létě až 300 litrů denně. Plnotučného 80 litrů. Chleba 165 kg, rohlíků po 0,30 Kč 900 kusů denně.Před 30 lety

V roce 1991 se podařilo najít na hájence na Prudké ubytování pro p. I. Syse s rodinou, a tak bylo možné zahájit rekonstrukci státní silnice. Po demolici domů č. p. 36 a 165 se práce zastavily, jednak z důvodu zaneprázdnění dodavatele a potom kvůli nutnosti provést tzv. záchranný archeologický průzkum.
V roce 1991 bylo zahradnictví dáno do ekonomického pronájmu panu Eduardu Jelínkovi.Před 20 lety

V roce 2001 proběhla plynofikace Doubravníka, práce prováděla firma Mertastav Předklášteří. 28. října se začalo topit plynem jako první v budově základní školy.
Dne 14. srpna 2001 převzal starosta obce Ing. Břetislav Sedláček z rukou předsedy Poslanecké sněmovny znak Doubravníka.
Dne 23. července se přestěhoval Úřad městyse Doubravníka z budovy č. p. 75 do nově zrekonstruované budovy staré školy č. p. 33.Před 10 lety

Odkoupení 2/3 podílu na nemovitostech bývalého zahradnictví umožnilo v dubnu roku 2011 zahájit likvidaci zbytků skleníků a budov. Tímto vznikla čtyři stavební místa.
20. listopadu 2011 se konalo slavnostní představení první části rekonstruované části farské zahrady a prostoru před vchodem do kostela - v rámci projektu na obnovu prostor v okolí kostela Povýšení sv. Kříže pod názvem Zahrada ticha.


Z doubravnických kronik vypsal Lubomír Čech.