all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 26.05. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/05/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.4
22/05/24 Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
20/05/24 Úřední deska
- Oznámení o době...

Mobilní rozhlas:
- Zelenina Juvita
- Nabídka
- Obchůdek U Slaninů
- Volejbal v Doubravníku
- Drůbežárna Prace

Krátké zprávy:
20/05/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.05…
20/05/24 SŠ a ZŠ Tišnov
- Přijímací řízení
02/05/24 Concentus M...
- Pozvánka na koncert
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Doplnění vybavení doubravnické zásahové jednotky SDH v roce 2017

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Co se dělo kolem kostela v loňském roce

01.04.2012

V loňském roce jste mohli postřehnout, že kolem našeho kostela je nějak živěji.Svou prací se farnost soustředila na Zahradu ticha. Zároveň však kolem pracovali i pracovníci firem Střechy-1. Slezská a firmy Mertastav a pravdou je, že někdy jsme se na zahradu málem nevešli.

Projekt Zahrada ticha je projektem spolupráce místního oddílu Junák Robinsoni, Městyse Doubravník a naší farnosti. Nápad vznikl na podzim 2009 na jedné z brigád, kdy nám vůdce Robinsonů pan Josef Vojta, zvaný Bred, pomáhal spolu s ostatními odstranit stromy narušující zdivo hrobky Mitrovských. Tehdy naší farnost požádal o zapůjčení části zahrady pro robinsonské schůzky za to, že se budou o zahradu starat. Pan farář Zdeněk Chylík toto povolil na jaře 2010 a vzhledem k tomu, že byla zahrada velmi zarostlá a podle pamětníků několik desítek roků nevyužívaná, začali jsme přemýšlet, jak ji obnovit. Projekt se rozrostl o obnovu dalších pozemků v okolí kostela včetně obecního. Nadace Partnerství vybrala náš projekt v rámci grantového programu Místo pod Stromy a rozhodla se podpořit naši farnost maximální možnou částkou 198 tis. Kč. Na podzim jsme společně naplánovali úpravy. V listopadu jsme začali s pracemi, které jsme mohli provést hned. Nejprve jsme odstranili staré již uschlé stromy. Potom jsme traktorem vytrhli zbylé kořeny. Byl prosinec a zahrada se zakryla do sněhu, aby si odpočinula od našich zásahů.

My jsme však v průběhu zimy neodpočívali a připravovali jsme spolu s Ing. Klárou Dufkovou architektonický návrh úprav. Protože obnovované pozemky jsou součástí Městské památkové zóny Doubravník a některé i památkově chráněné, bylo třeba zažádat o závazné stanovisko pro tyto úpravy. Na pozemcích v okolí kostela byly kdysi stavby dnes již zaniklého kláštera a území je dodnes neprobádané. Plánované práce byly i pod povrchem a v závazném stanovisku nám byla tedy stanovena podmínka archeologického dozoru. Uzavřeli jsme dohodu s archeology o provedení archeologického průzkumu. Dále jsme museli získat vyjádření vlastníků sítí procházejících přes obnovované pozemky (el. vedení, plynovodu a telefonu), nechat vyměřit jejich trasy a pracovat tak, abychom je nenarušili. Rovněž bylo třeba vyměřit hranice pozemků. Velkou část zaměření a jeho zpracování nám p. Luboš Kytner provedl zdarma. Jeden z obnovovaných pozemků je ve vlastnictví městyse Doubravník a tak bylo třeba se dohodnout s vedením Úřadu městyse o jeho obnově.

Než jsme vše vyřešili, už tu bylo jaro a my se sešli na první brigádě. Nejdříve jsme odstranili starou králikárnu a garáž. Nutno dodat, že garáž byla z velmi kvalitního materiálu a naši mladí roveři vytvořili sbíjecí kvarteto, aby ji zdolali. Prořezali jsme staré stromy. Počet zúčastněných na této brigádě byl 15 + pes. Potom už následovala jedna brigáda za druhou, na kterých spolupracovali farníci, Robinsoni, ale přišli nám pomoci i další lidé. S přípravou rýhy pro základy kamené zídky nám pomohly vzorně spolupracující bagry p. Lukáška. Při tom, byly odkryty podle vyjádření archeologů klášterní zdi. Část nové kamenné zídky je tedy postavena podél ní. Městys Doubravník daroval kámen z bývalých farských chlévů a dřevo na lavičky k ohništi, mnozí farníci zapůjčovali stroje potřebné k práci. Kamenná zídka bratří Šikulů hodnotně doplňuje areál našeho gotického chrámu. Není možné zde uvádět vše zajímavé, s čím jsme se museli a mohli vypořádat. Při společných brigádách jsme nejen pracovali, ale také se setkávali, hovořili a obohacovali se o nové poznatky. Práce na projektu jsme v listopadě zakončili společným setkáním v obnovené farní zahradě. Zahradu požehnal náš pan farář - P. Zdeněk Chylík.

A protože venku bylo již zima, pokračovali jsme posezením ve slavnostním farním sále, ve kterém bylo zatopeno ve starých černých kamnech. Promítli jsme si fotografie z průběhu obnovy a ke zpříjemnění posezení nám zazpívala naše oblíbená chrámová schola FADOSCH (Fotografie z projektu budou zveřejněny na webových stránkách městyse), díky šikovným rukám našich hospodyněk jsme k dalšímu povídání mohli i něco zakousnout.

Projekt Zahrada ticha nekončí. Na jaře budeme pokračovat dokončováním již načatého a další práce teprve čekají na své naplánování a realizaci. Je třeba však říci, že projekt byl plánován všemi, kdo měli chuť pomoci dobré věci bez rozdílu věku (8 - 73 roků). Většina brigádníků byla z řad mládeže. Společně tak přispěli k obnově historického centra našeho městyse. Darovali něco svého pro společné. To je další nemalý přínos projektu. Děkujeme všem, kdo u toho byli s námi. A my věříme, že Vás všechny budeme moci brzy znovu pozvat do obnovené Zahrady ticha.

Všechno nejsme schopni zvládnout vlastními silami a vlastními prostředky. Areál našeho kostela je historicky cenný a budovy v něm se řadí mezi vzácné architektonické památky, které nám tu po sobě naši předchůdci zanechali. Proto podporují obnovu památek celého areálu státní i krajské instituce, nadace, náš městys, místní firmy a soukromí dárci. V loňském roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci krovu a střechy fary. Prvky krovu, které nebyly schopny již přenášet potřebné zatížení, byly vyjmuty, nahrazeny novými, všechny dřevěné prvky byly naimpregnovány, kompletně vyměněna krytina, nově osazeny klempířské prvky, opraven komín.

Stabilitu dvou hlavních budov narušuje dešťová voda, která dosud nebyla odváděna z pozemku, vsakuje se v areálu, podemílá podloží a narušuje základy staveb. V loňském roce bylo započato s částí odvodnění u fary a v letošním roce by se mělo pokračovat s odvodněním v okolí kostela. Projekt obnovy areálu byl podpořen Ministerstvem kultury z Programu Záchrany architektonického dědictví částkou 1.045 tisíc korun a Krajským úřadem Jihomoravského kraje částkou 80 tisíc korun.

Jistě mnohé z Vás a zvláště ty, kteří nás podporují, zajímá, jak pokračuje projekt restaurování našich vzácných varhan. V loňském roce jsme Vás informovali o mimořádné dotaci, kterou nám přislíbil Krajský úřad Jihomoravského kraje ve výši 450 tisíc korun. Dotaci jsme mohli však čerpat pouze do června loňského roku a pouze do výše, kterou jsme schopni investovat také z jiných zdrojů - tedy s 50% spoluúčastí. Proto jsme Vás všechny prosili o podporu, abychom slíbenou částku mohli plně vyčerpat. Věděli jsme, že z vlastních zdrojů v daném půlroce budeme moci shromáždit 60 tisíc, Nadace OF nás podpořila částkou 80 tisíc a stejně jako každý rok nás vedení Městyse Doubravník podpořilo částkou 20 tisíc korun. Scházelo nám 290 tisíc korun. Zaslali jsme prosbu vedení Ministerstva kultury o dotaci. V tomto nás podpořil i brněnský Ústav památkové péče. Ministerstvo nám v rámci programu Restaurování movitých kulturních památek přidělilo potřebných 290 tisíc korun, nejvyšší částku udělenou v tomto programu v roce 2011 v rámci celé České republiky. Snahou pracovníků ministerstva, navzdory všem potřebným právním postupům, jsme obdrželi dotaci mimořádně časně a mohli tak proinvestovat do konce června 900 tisíc korun. Do závěru realizace restaurování nyní schází částka 850 tisíc korun. Bude třeba provést kompletaci stroje, intonaci píšťal, komisionelní stanovení potřebného tlaku vzduchu a ladění celého nástroje. Do varhan byl doplněn chybějící jazykový rejstřík od německého varhanáře Kristiána Wegscheidera. Jeho spolupracovníci budou tento rejstřík v závěru intonovat. Vzhledem k tomu, že ekonomika naší republiky stagnuje, i dotační příspěvky budou nižší než v předchozích letech. Nezbývá tedy než pokračovat ve snaze získat zbylou potřebnou částku pro dokončení projektu co nejdříve.

Věříme, že společným úsilím a vzájemnou podporou dokončíme zdárně započaté dílo, které bude sloužit všem, kdo projeví zájem.


Za Římskokatolickou farnost Doubravník
Barbora ŠenkyříkováCelý článek | přečteno 4.828 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024