all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení č. ZM-5/2019

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení 11-2004

02.12.2004

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  18. listopadu 2004

Přítomno: 12 zastupitelů
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
 2. ZO schvaluje smlouvy mezi obcí Doubravník a krajem Vysočina na částečnou úhradu úroků z úvěrů v rámci Programu obnovy venkova.
 3. ZO schvaluje vstup obce Doubravník do dobrovolného svazku obcí Tišnovsko se všemi právy a povinnostmi a za podmínek daných zakladatelskou smlouvou a stanovami svazku, projednanými a přijatými na tomto jednání. Schvaluje vstupní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Pověřuje starostu obce, Zdeňka Kundratu, v souladu s článkem 9., odst. 2 stanov svazku zastupováním obce Doubravník ve výše uvedeném svazku obcí.
 4. ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
 5. ZO schvaluje Zakladatelskou smlouvu dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
 6. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Doubravník ze dne 18.11.2004 dle předloženého návrhu.
 7. ZO schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku mezi obcí Doubravník a paní Stanislavou Macháčkovou v k.ú. Křížovice.
 8. ZO projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce Doubravník za rok 2003 a přijalo opatření k nápravě zjištěných nedostatků:
  - do konce roku stanovit rozpočet obce na příští rok nebo hospodařit dle rozpočtového provizoria,
  - včas provádět přesun rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy a výdaji rozpočtovými opatřeními.
 9. ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce za rok 2004.
 10. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 18. listopadu 2004
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarostaCelý článek | přečteno 2.707 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023