all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 06.07. 2020 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
    dnes   Fotogalerie
- Roháč obecný
    včera  Příroda, okolí
- video o kompostování
28/06/20 Fotogalerie
- Nosorožík kapucínek

Krátké zprávy:
03/07/20 IDS JMK
- Informace IDS JMK
02/07/20 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 06.07…
01/07/20 MUDr. Kudláček
- Dovolená
Celý přehled   [8]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2020

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
02/2020 ve formátu *.pdf

Možná vám uniklo:
- Usnesení č.8/2011

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Rozhovor s Ivanek ...
- Ochrana osobních ú...
- Mapa kůrovcové kalamity
- VÝZNAMNÉ STOPY HIS...
- Mezinárodní strojí...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse

Kalendář městyse
verze pro tisk   [1]  [2]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Úřad městyse Doubravník


Povinně zveřejňované informace Městyse Doubravník

(podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Standard ISVS

  1. Oficiální název
    Úplný oficiální název povinného subjektu:
    Městys Doubravník


  2. Důvod a způsob založení
    Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
    Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)


  3. Organizační struktura
    Popis organizační struktury povinného subjektu:

    Městys Doubravník má pro výkon přenesené působnosti uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s městem Tišnov

    • v oblasti projednávání přestupků
    • v oblasti sociálně právní ochrany dětí
    • Výkon agendy speciálního úřadu ve věcech místních komunikací  4. Kontaktní spojení
    Sídlo - poštovní adresa:
    Městys Doubravník
    Doubravník 75
    592 61 Doubravník


    Adresa úřadu pro osobní návštěvu:
    Úřad městyse Doubravník
    Doubravník 33
    592 61 Doubravník


    Telefon:   566 566 331, 566 565 331
         Fax:   566 566 384
    Oficiální e-mail:   mestys@doubravnik.cz
    datová schránka:   5nxbem6


  5. Případné platby můžete poukázat
    Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
    KB, a.s., pobočka Tišnov č.ú. 6025751/0100


  6. IČO
    Identifikační číslo organizace (IČO):
    00294268


  7. DIČ
    Daňové identifikační číslo (DIČ):
    CZ00294268   (jsme plátci DPH)


  8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
    Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky:
    - Hospodaření městyse Doubravník


  9. Žádost o informace
    Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
    Úřad městyse Doubravník - ústně, písemně, na disketě, CD či DVD
    Telefonicky, faxem – 566 566 331
    Poštou – Úřad městyse Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník
    Elektronickou poštou: mestys@doubravnik.cz


  10. Příjem žádostí a dalších podání
    Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
    dtto bod 9.


  11. Opravné prostředky
    Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech.
    Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Úřadem městyse Doubravník se podávají prostřednictvím tohoto úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
    Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy - zákon o správním řízení (správní řád), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.


  12. Formuláře
    Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:
    - Formuláře ke stažení


  13. Návody pro řešení nejrůznějších situací
    Popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších situací):
    - http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
    - Co dělat při mimořádné události?
    - Požární řád obce  
    - Telefonní a informační seznam


  14. Nejdůležitější předpisy
    Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
    - Vyhlášky a nařízení


  15. Sazebník úhrad za poskytování informací
    Sazebník úhrad za poskytování informací:
    Veškeré informace poskytujeme bezplatně


  16. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.
    Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
    Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává ÚM Doubravník výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    - Výroční zpráva 2010  
    - Výroční zpráva 2011  
    - Výroční zpráva 2012  
    - Výroční zpráva 2013  
    - Výroční zpráva 2014  
    - Výroční zpráva 2015  
    - Výroční zpráva 2016  
    - Výroční zpráva 2017  
    - Výroční zpráva 2018  
    - Výroční zpráva 2019  


  17. Poskytnuté informace
    - Poskytnuté informace v roce 2015  
    - Poskytnuté informace v roce 2016  
    - Poskytnuté informace v roce 2017  
    - Poskytnuté informace v roce 2018  
    - Poskytnuté informace v roce 2019  
    - Poskytnuté informace v roce 2020  


  18. Rozpočet
    - Rozpočet městyse na rok 2011  
    - Rozpočet městyse na rok 2012  
    - Rozpočet městyse na rok 2013  
    - Rozpočet městyse na rok 2014  
    - Rozpočet městyse na rok 2015  
    - Rozpočet městyse na rok 2016  
    - Rozpočet městyse na rok 2017  
    - Rozpočet městyse na rok 2018  
    - Rozpočet městyse na rok 2019  
    - Rozpočet městyse na rok 2020  


nahoru  


Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2020