all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení č.ZM-28/2017

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Informace pro občany

28.12.2004

v souvislosti s přechodem obce Doubravník do Jihomoravského kraje a pod pověřené město Tišnov.

V souvislosti s přechodem obce Doubravník do Jihomoravského kraje dochází ke změnám územní příslušnosti k orgánům státu.

K 1.1.2005 bude změněna územní příslušnost naší obce ke krajskému úřadu, obci s rozšířenou působností, obci s pověřeným obecním úřadem a dále ke všem orgánům státu s výjimkou okresního soudu, okresního státního zastupitelství, okresního ředitelství Policie ČR a územního finančního orgánu (u těchto státních orgánů dojde ke změně okresní příslušnosti až po přijetí patřičných zákonů, a to od 1.1.2006).


Občanů se dále týká zejména přeregistrace vozidel a výměna občanských průkazů. Výměna občanských průkazů, přeregistrace vozidel a případné další změny související se změnou údajů v dokladech nebudou zpoplatněny. V souvislosti se změnou hranic krajů nedojde zatím ke změně telefonních čísel ani ke změně PSČ.
Přinášíme proto přehled nejpodstatnějších změn, které se vlivem přechodu do jiného kraje a okresu dotknou každého občana.
Pověřeným městem bude pro obec Doubravník místo dosavadní Bystřice nad Pernštejnem město Tišnov. Znamená to, že všechny odbory z Bystřice předají agendu, která se týká občanů naší obce do Tišnova a nadále budou naši občané jezdit vyřizovat své záležitosti tam. Namátkou je to odbor výstavby (stavební úřad), odbor životního prostředí a zejména odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Nikdo z občanů, kteří pobírají sociální dávky nebude o tyto dávky muset znovu žádat - jejich spisová agenda bude kompletně předána do Tišnova. Totéž se týká i krajského úřadu a dalších institucí.

Nejvýznamnější změnou, která se dotkne všech občanů je nutná výměna občanských průkazů. Změna příslušnosti obce Doubravník k jinému okresu totiž způsobí, že všichni budou mít v občanském průkaze nesprávný údaj týkající se adresy trvalého pobytu. Žádost o vydání nového občanského průkazu lze podat od ledna 2005 u zdejšího obecního úřadu; občané mají možnost žádosti podávat i u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Za vydání nového občanského průkazu z důvodu změny příslušnosti obce k okresu Brno-venkov nebude vybírán žádný správní poplatek.
Náležitosti k vydání nového občanského průkazu:
a) Čitelně a úplně vyplněná žádost o vydání OP s podpisem pouze v bílé části oranžového rámečku (podpis občana musí obsahovat jeho jméno a příjmení, popřípadě pouze příjmení, podpis nesmí obsahovat tituly či zkratky jména) - žádost se nesmí překládat.
b) Dosavadní občanský průkaz a rodný list.
c) Jednu novou fotografii předepsaného formátu a stylu - nelze použít fotografie, které již byly na starších OP.
d) Případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu, které nejsou v dosavadním občanském průkazu uvedeny:
- změna trvalého pobytu - potvrzení o změně trvalého pobytu,
- zápis titulu nebo vědecké hodnosti - doklad o jejich získání,
- zápis nezletilého dítěte - rodný list dítěte,
- zápis manžela či manželky - oddací list,
- změna rodinného stavu - sňatek - oddací list
- rozvod - rozsudek soudu s vyznačením nabytí pr. moci
- ovdovění - úmrtní list
- doklady k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Na Obecním úřadě v Doubravníku se žádosti o vydání nových občanských průkazů začnou přijímat v pondělí 10. ledna 2005. Není nutné, aby všichni občané měli nový občanský průkaz vyřízen ihned v lednu, je na to relativně dost času. Ovšem pokud občan nepodá žádost o vydání nového občanského průkazu do 31. května 2005, bude s ním zahájeno správní řízení o skončení platnosti občanského průkazu.

Obec zajistila profesionálního fotografa, který bude na obecním úřadě zhotovovat fotografie na občanské průkazy pro všechny zájemce ve středu 19. ledna 2005 od 13 hodin. Tento termín bude ještě včas oznámen místním rozhlasem.

Další významnou záležitostí je výměna registračních značek (dříve SPZ) motorových vozidel. Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, provede na žádost vlastníka nebo provozovatele vozidla výměnu tabulek s registrační značkou, po vypsání žádosti hlášení změn s textem: ″Žádám o výměny tabulek s registrační značkou na základě změny hranic kraje zákonem č. 387/2004 Sb.″. K vydání předloží:
- osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, technický průkaz vozidla,
- původně přidělené tabulky s registrační značkou,
- doklad o pojištění odpovědnosti za provoz,
- průkaz totožnosti.

Pokud vlastník nebo provozovatel zmocní další osobu k provedení výměny tabulek s registrační značkou, musí mít tato osoba výše uvedené doklady, platný průkaz totožnosti a zmocnění podepsané vlastníkem nebo provozovatelem vozidla; podpis nemusí být ověřen.

Všechny správní úkony spojené s výměnou tabulek s registrační značkou budou provedeny bezplatně; to se vztahuje na všechna silniční motorová vozidla, přípojná vozidla a na zvláštní vozidla (tj. samojízdné pracovní stroje, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla). Časové období pro výměnu tabulek s registrační značkou je neomezené.
Obecní úřad zajistí, ve spolupráci s MěÚ Tišnov, dostatečné množství tiskopisů ″hlášení změn″, které tak budou již v lednu 2005 pro každého k dispozici na OÚ Doubravník.
Adresa pro písemný styk a osobní jednání: Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, Náměstí Míru 346, 666 19 Tišnov, telefon vedoucího odboru dopravy 549439716, FAX 549439780, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hod.

Adresy některých dalších institucí:

Okresní správa sociálního zabezpečení
Okresní správa Brno - venkov
Kounicova 14, Brno
tel. 541584111

Úřad práce Brno - venkov
pobočka Tišnov
Bezručova 21, 666 01 Tišnov
telefon:
549 410 753
549 411 114
549 411 005
549 411 014

Internetová stránka:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/bo_info

Kontaktní místo pro výplatu státní sociální podpory
Janáčkova 333, Tišnov
tel. 549412373

Katastrální úřad Brno - venkov
Náměstí 28. října 17, Brno
tel. 542521111

Pozemková kniha
Katastrální úřad Brno - město
Roosveltova 16, Brno
tel. 542105091

Pozemkový fond
Strojírenská 14, Žďár nad Sázavou
tel. 566652041

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Francouzská 40, Brno
tel. 545113811
úřadovna Tišnov
Náměstí Míru 24, Tišnov (budova polikliniky)
tel. 549415625

Adresy dalších orgánů a institucí lze získat na OÚ.


Zdeněk Šikula

Celý článek | přečteno 5.152 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023