all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Hody v Doubravníku

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení 02-2005

16.02.2005

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  3. února 2005

Přítomno: 14 zastupitelů
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
 2. ZO schvaluje zprávu o výsledku hospodaření obce Doubravník za rok 2004.
 3. ZO schvaluje zprávu o výsledku hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník za rok 2004.
 4. ZO schvaluje rozpočet obce Doubravník na rok 2005 jako vyrovnaný.
 5. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Doubravník.
 6. ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Doubravník a Základní školou a mateřskou školou Doubravník.
 7. ZO schvaluje smlouvu o předání movitého majetku uzavřenou mezi obcí Doubravník a Základní školou a mateřskou školou Doubravník.
 8. ZO schvaluje převod zůstatku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Doubravník ve výši 95.000,07 Kč do fondu rezerv PO.
 9. ZO schvaluje darovací smlouvu na hasičskou sirénu uzavřenu mezi obcí Doubravník a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.
 10. ZO schvaluje směnu pozemků p.č. 289/9 a 289/10 v k.ú. Doubravník mezi panem Petrem Brázdou a obcí Doubravník.
 11. ZO schvaluje předkupní právo panu Petru Brázdovi na budovu moštárny, umístěné na pozemku p.č.st. 422 v k.ú. Doubravník.
 12. ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části pozemků p.č. 18/1 a 1637/25 v k.ú. Doubravník mezi panem Petrem Menšíkem a obcí Doubravník.
 13. ZO schvaluje nenavyšování ″Konta Jitka″ z rozpočtu obce Doubravník, s účinností od roku 2005.
 14. ZO schvaluje žádost paní Anny Baxové o ukončení nájmu nebytových prostor a prominutí šestiměsíční výpovědní lhůty, vyplývající z nájemní smlouvy.
 15. ZO schvaluje finanční příspěvek z ″Konta Jitka″ panu Zdeňku Šikulovi ve výši 15.000,- Kč na pořízení svislé schodišťové plošiny.
 16. ZO schvaluje záměr darování místní komunikace vedoucí do místní části Křížovice, umístěné na p.č. 449 o výměře 4999 m2 a na části p.č. 447 v k.ú. Křížovice z vlastnictví obce Doubravník do vlastnictví Jihomoravského kraje.
 17. ZO neschvaluje dodatek č.1 a dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby, uzavřené dne 12.12.2003 mezi Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a obcí Doubravník.
 18. ZO pověřuje radu obce Doubravník prováděním rozpočtových opatření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 19. ZO ukládá radě obce Doubravník předložit rozbor ztrát v hospodaření HČ obce Doubravník a do příštího zasedání zastupitelstva obce Doubravník připravit návrh řešení neuspokojivého stavu hospodářské činnosti.
 20. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

V Doubravníku, 3. února 2005

  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarostaCelý článek | přečteno 2.978 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023