all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 29.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
    včera  Robinsoni
- Mikuláš v Doubravníku
    včera  Školní jídelna
- Jídelní lístek od 04.12…
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
Celý přehled   [11]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Bowlingové odpoledne

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Anglický čtenář v Doubravníku [9]

09.08.2005

Prázdniny pokračují a pokračuje i Anglický čtenář...

My dear reader I wish you a wonderful day,


This time we will turn our attention to the fairy tale The Happy Prince, written by Oscar Wilde. I suppose that you have already read it, in spite of this circumstance I will present some comments to this piece of readings.

gild = okrášlit, ozdobit, ozlatit, pozlatit, zlatit, leaf (pl. leaves) = list, lístek, listí, sapphire = safír, safírový, glow = být rozpálený (vztekem apod.) - přen., být rozžhavený (kov z pece), sálat, žhnout, (glow lamp = žárovka ), sword-hilt = jílec meče, he was admired = obdivovali se mu, weathercock = korouhvička (větrná), nestálý člověk (korouhvička), councillor = člen rady, radní (města), city council = městská rada, zastupitelstvo, to gain a reputation = získat pověst, lest = že by snad - po této spojce vždy následuje konjuktiv ( he was scared lest he should fail his exam = měl strach, že by snad neuspěl u zkoušky), v dané souvislosti si lidé o radním skutečně mysleli, že je nepraktický - vazba s pleonastikým záporem je vliv francouzštiny, to mutter = mručet, mumlat, reptat, to gaze at = dívat se upřeně, zírat, zevlovat, civět na, charity = dobročinnost, dobročinný ústav, almužna, charity school = škola pro nemajetné, cloak = pláštěnka, plášť, pinafore = zástěra, to frown at = vraštit čelo, mračit se na, frowned = zamračený, severe = strohý, přísný, severe frost = silný mráz, swallow = vlaštovka, he had stayed behind ( Oscar Wilde zde z důvodů vyprávění využívá mužský rod, podle gramatiky jsou zvířata vždy it, o své oblíbené kočce však můžete říci she - zde je použito he, proto, aby se o třině dalo hovořit jako o she), reed = rákos, moth = můra, druh motýla, slender = štíhlý, útlý, hubený, slender heel = jehlový podpatek, waist = živůtek, pás, vesta, waist belt = opasek, to talk to / to speak to = mluviti s někým, point = stupeň, cíl, tečka, to point at = ukazovati na, point by point = krok za krokem, point in question = věc o kterou jde, point is that = vtip je v tom, že, jde o to, že, to bow = smeknout, ohnout se, ohýbat se, sklonit, ripple = vlnění vlnka, to ripple = čeřit, dělat vlnky, courtship = dvoření, námluvy, známost, attachement = spojení, připojení, příloha náklonnost oddanost, to attach to připojit na, přiklonit se k, příslušet k, zavázat se k, to twitter = cvrlikat, šveholit, chichotat se, she has far too many relations = zde: má příliš mnoho příbuzných


he felt lonely = cítil se osamělý, to tire = unavit (se), vyčerpat (se), utahat (se), to tire of nabažit se, coquette - francouzké slovo, psáno dokonce francouzským pravopisem a vyslovováno francouzky, to flirt with = flirtovati s (she flirts with every man she meets, zde ovšem autor klade důraz na činnost she is always flirting with the wind), whenever = kdykoliv, curtsye = úklona - a bow made by woman by bending the knees), to admit = připustiti, uznati, trifling = bezvýznamná maličkost, I am off to = odcházím, to put up = postavit, vztyčit, vylepit na př. plakát, zde postavit si hnízdo, uhnízdit se, to alight = sestoupit, What a curous thing ! = to je podivné ! a cloud is in the sky = na nebi je mrak, dreadful = strašlivý, selfishness = sobectví, what is the use of ? = k čemu je ?, chimney = komín,

to drench = promočit, I did not know what tears were = nevěděl jsem co jsou slzy - vyrávění respektuje souslednost časů, Sans- Souci = francouzký výraz - bez starosti - světoznámý je zámek Sansousi v Potsdami, sorrow is not allowed to enter - smutek tam nesmí vstoupit, led - nepravidelný tvar od lead, lofty = tyčící se, I never cared to ask = nikdy jsem se neobtěžoval, abych se zeptal, courtier = dvořan, if pleasure be happiness = pokud je potěšení štěstím, ugliness = ošklivost, ugly = unpleasant to look at, ošklivý, nehezký, misery = bída, lead = olovo, I cannot choose but weep = nemohu nic jiného než plakat - musím plakat, nobody but you knows that - jen ty víš, že, nikdo jiný než ty neví, worn = nepravidelný tvar od wear, coarse = hrubý, to prick = píchnout (se), seamstress = švadlena, to embroider = vyšívat, gown = talár, róba, to fasten = připevnit, upnout, pedestal = podstavec, I am waited for in Egypt = čekají na mne v Egyptě, tomb = hrobka, coffin = rakev, to wrap = omotat, to wrap up = zabalit, linen = lněný, plátěný, plátno, to embalm = konzervovat; balzamovat, spice = koření, okořenit, chain = řetěz, jade = nefrit, to wither = chřadnout, odumírat, schnout, vadnout, messenger = hlasatel, posel, poslíček, rude = drsný, drzý, hrubý, nevychovaný, nevzdělaný, miller = mlynář, throw (threw - hrown) = hodit, házet, agility = agilnost, čilost, hbitost, disrespect = neúcta, neuctivost, nevážit si,

pick out = vybírat, vybírat si, vybrat, vybrat si, marble = mramor, mast = sloup, stožár, ghetto = přistěhovalecká čtvrť, židovská čtvrť, ghetto, bargain = výhodná koupě, dohadovat, dohadovat se, dohoda, koupě, smlouvat, to weigh = vážit, copper = měď, toss =házet sebou (na loži), převalovat se (na loži), fever = horečka, zimnice, mother had fallen asleep = matka usnula (souslednost časů), to hop = poskakovat, poskok, skočit si, thimble = náprstek, fan = dmychat, vějíř, ventilátor, větrák, forehead = čelo, slumber = dřímat, dřímota,

steeple = kostelní věž (se špičkou), sparrow = vrabec domácí, chirrup = cvrlikání, cvrlikat (o slavíku), štěbetání, štěbetat, commission = provize, komise, výbor, věc k obstarání, zakázka, zadat zakázku, objednat, cataract =katarakt, peřej, vodopád, couch= gauč, lehátko, pohovka, ležet, lože, odpočívat, bulrush = sítina, granite = granit (geol.), žula, utter = vydat (ze sebe zvuk), vyjádřit, vyslovit, beryl = beryl (miner.), roar = burácení, hučení (ječení), hučet (ječet), ječení, ječet, rachot, řev, řvaní, řvát, garret = mansarda (podkrovní), podkrovní komůrka, podkrovní místnost, lean = hubený, klonit se, libový (maso), nahýbat se, naklánět se, lean (leant / leaned - leant / leaned) = opírat se, tumbler = zde: sklenice (bez nožky), bunch = chomáč, svázat (do kytice), svazek, trs, wither = chřadnout, odumírat, schnout, vadnout, crisp = chrupavý (sníh), křupavý (o sušence apod.), křehký (o sušence apod.), ostrý (vzduch), rázný, zkadeřený, pomegranate = granátové jablko, grate: mříž, zamřížovat, krb; přen. ohniště, rošt (v krbu apod.), faint: bázlivý, bojácný, chabý, mdloba, mdlý, nejasný, nezřetelný, omdlévat, omdlít, slabý, zeslábnout, alas = ach běda!; zast. žert., běda!- z francouzkého helas!, sapphire = modř (safírová), safír, safírový, pluck = trhat (česat), trhnout, trhnutí, utrhnout, vytrhnout, jeweller = klenotník, firewood = palivové dříví, dart = lehký oštěp, letět (jako šipka), šíp, šipka, vyrazit (jako šipka), to bury = pochovat, pohřbít, pohřbívat, skrýt, to bury oneself in = pohřížit se do

flutter = chvění, chvět se, kmitat, kolísání (reprodukovaného zvuku), mávat (rychle, např. vějířem), mihotat se, neklidně se pohybovat, to appreciate = cenit, děkovat, hodnotit, ocenit, oceňovat, admirer = ctitel, obdivovatel, harbour = přístav, vessel = plavidlo, nádrž, nádoba, loď, haul =dopravní pás, dopravovat (těžký náklad), mocně táhnout, (haulage = dopravné - road haulage company = kamionová přeprava), chest = bedna, rope = lano, provazec, provaz, mind = dát pozor na, dbát na, hledět si, hlídat, inteligence, mysl, paměť, pečovat o, poslouchat (rodiče apod.); lid., vadit, všimnout si; lid., vzpomínat si; lid., duch (myšlení), myšlení, bid (bade / bid - bidden / bid) = nabídnout, chill = chlad, mrazivost, mud = kal, bláto, bahno, dove = holub, holubice, coo: cukrovat se, vrkání, vrkat, jewel = drahokam klenot, skvost, šperk, match = zde zápalka, gutter = žlábek, okap, okapový žlab, rigol, stoka, beat (beat - beaten) = bíti, tlouci,

merchant = kupec, obchodník, amber = jantar, jantarový, žlutá, bead = kapka, korále, korálek, krůpěj, kulička, ebony = ebenové dřevo, černý (jako eben), eben, worship = bohoslužba, ctít (uctívat), klanět se (uctívat), konat pobožnost, pobožnost, pygmy = trpaslík, butterfly = motýl, marvellous = podivuhodný, úžasný, zázračný suffer = doznat (utrpět), snášet, strpět, trpět, merry = radostný, veselý, merry - make merry = veselit se, lane = průchod, dopravní pás, dráha (jednotlivého běžce), jízdní pruh (vozovky), polní cesta, postranní ulička, úzká ulice, to starve = hladovět, listless = netečný, zvadlý (člověk), arch = klenba, oblouk, shout = jásat, jásot, křičet, pokřik, pokřikovat, výkřik, dull = hloupý, chmurný (počasí), kalný, mdlý, glisten = lesknout se (zejména o vlhké ploše), třpytit se, icicle = rampouch, dagger = dýka, hung -hung = min. čas od hang, min. příčestí od hang - hang (hung - hung) = viset, eaves = okap, fur = kožešina, he loved him too well = miloval ho velmi ( podle francouzského bien), bread crumbs = drobky chleba, flap = plácat (křídly apod.), strength = moc (síla), pevnost (materiálu), síla, murmur = bzukot, hukot (vody), mumlání, mumlat, reptání, reptat, snap = lusknout (prsty), cvaknout, mayor = starosta, shabby = darebný, ošumělý, otrhaný, to issue = vydati -issue a decree = nařídit, vydat výnos, pull-down = strhnout, zbourat (budovu), pull-down menu = roletové menu, melt = roztavit, furnace = výheň, topeniště, roštnice, kotel (ústředního topení), pec (tavná, hutnická), what was to be done - modální použití slovesa to be, věta respektuje pravidlo souslednosti časů, quarrel = hádat se, hádka, pohádat se, spor, svár (hádka), svářit se (hádat se), znesvářit se (pohádat se), overseer = dozorce, throw (threw - thrown) = hodit, zahodit, dust = prach, oprášit, poprášit (moukou), heap = hromada (neuspořádaná), hromadit, nakupit, kupa, naložit (vysoko), navršit (vysoko přeplnit), přeplnit, zásobníková paměť, evermore = navěky, navždy

With these explanations you will surely be able to enjoy and understand all the text. I recommend you to listen to it several times.


. . .

rubriku vede: PhDr.Tomášek Pavel CSc.

Celý článek | přečteno 5.794 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023