all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.05. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
26/05/23 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5
21/05/23 Fotogalerie
- Chroust obecný
15/05/23 Úřad městyse
- Závěrečný účet městyse

Krátké zprávy:
26/05/23 Vojtěch Dinga
- Pozvánka na koncert
25/05/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 29.05…
24/05/23 M. Kvasnicová
- Zvířátkový les
Celý přehled   [12]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Obecní geoportál

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

USNESENÍ Č. 3 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   28. prosince 2006

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Eva Zemanová

 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

 2. Zastupitelstvo městyse schvaluje neinvestiční příspěvek paní Zdeňce Jelínkové na obnovu nemovité kulturní památky - domu č.p. 24 v Doubravníku, ve výši 100 tis. Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy tohoto usnesení.

  H: 12 - 0 - 1

 4. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření městyse v 1. čtvrtletí 2007 do doby schválení rozpočtu městyse pro rok 2007. ZM schvaluje hospodařit v příjmech a výdajích dle skutečnosti 1. čtvrtletí 2006. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

  H: 13 - 0 - 0

 5. Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši příspěvku daného období předchozího roku (tj 42.000,- Kč/měsíc).

  H: 13 - 0 - 0

 6. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled městyse Doubravník na období let 2008 - 2009.

  H: 13 - 0 - 0

 7. Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o závazné části změny č.I územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 8. Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek městyse Doubravník Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko pro rok 2007 ve výši 10,- Kč za obyvatele.

  H: 13 - 0 - 0

 9. Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Jihomoravského kraje pro jednotku SDH Doubravník ve výši 5.600,- Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 10. Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků mezi městysem Doubravník a panem Radkem Sedlákem na obhospodařování pastvin v k.ú. Křížovice o celkové výměře 3,9876 ha za cenu 600,- Kč za rok.

  H: 12 - 0 - 1

 11. Zastupitelstvo městyse schvaluje přílohu č.3 ke smlouvě č.11/2005 uzavřenou mezi Technickými službami Bystřice n.P. a městysem Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 12. Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městysem Doubravník a E.ON Distribuce,a.s. (zřízení přípojky) na pozemek p.č. 367/1 v k.ú. Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 13. Zastupitelstvo městyse schvaluje vnitřní předpis o sociálním fondu.

  H: 13 - 0 - 0

 14. Zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění finančního výboru o další dva členy:
  - Zuzana Cigáňová
  - Miroslav Galda

  H: 13 - 0 - 0

 15. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.
V Doubravníku, 2. ledna 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 3.247 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023