all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 26.02. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
23/02/24 Úřední deska
- Akční plán zlepšo...
21/02/24 Úřední deska
- Záměr pronájmu...
29/01/24 Úřední deska
- Vyhlášení dotačního...

Mobilní rozhlas:
- Místní knihovna
- Finanční úřad
- Prodej vína
- Prodej drůbeže
- MUDr. Pecinová

Krátké zprávy:
20/02/24 Finanční úřad
- Oznámení finančního úřa…
19/02/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 26.02…
12/02/24 Obec Dolní L...
- Pozvánka na přednášku
Celý přehled   [8]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Dávné pověsti [5]

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.21 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  17. prosince 2008

Přítomno: 12 zastupitelů
Omluveni: Ing. Barbora Šenkyříková, Ing. Petr Sedláček, Miloš Bělík


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočtové opatření č.7 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtové provizorium hospodaření městyse Doubravník v 1. čtvrtletí 2009 do doby schválení rozpočtu městyse pro rok 2009. ZM schvaluje hospodařit v příjmech a výdajích dle skutečnosti 1. čtvrtletí roku 2008. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení,

  H: 12 - 0 - 0

 • příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 54.000,- Kč měsíčně,

  H: 12 - 0 - 0

 • příspěvek z rozpočtu Městyse Doubravník na rok 2008 panu Jiřímu Batelkovi na provoz pojízdné prodejny ve výši 4.000,- Kč,

  H: 11 - 0 - 1

 • dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník,

  H: 12 - 0 - 0

 • "Plán financování obnovy vodovodů" dle přílohy tohoto usnesení

  H: 12 - 0 - 0

 • obecně závaznou vyhlášku Městyse Doubravník č. 2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v k.ú. Doubravník a k.ú. Křížovice

  H: 11 - 0 - 1

 • obecně závaznou vyhlášku Městyse Doubravník č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2005, o místních poplatcích; touto vyhláškou se s účinností od 1. ledna 2009 zvyšuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 480,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • úpravu poplatků vybíraných v Městysi Doubravník následovně (níže uvedené ceny jsou včetně DPH):
  1.pronájem márnice120,- Kč/akce
  2.komerční odkaz na internetu1.200,- Kč/rok
  3.relace v místním rozhlase60,- Kč/relace
  4.stočné - paušál
            - dle spotřeby vody
  490,- Kč/občan/rok
  22,89 Kč/m3
  5.PDO - podnikatelé - I.kategorie
            - II.kategorie
            - III.kategorie
  1.785,- Kč/rok
  535,- Kč/rok
  0
  6.nájem nebytových prostor se u všech kategorií zvyšuje o 10%.

  H: 10 - 0 - 2

Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje navrženou cenu 300,- Kč/m2 za pozemky v k.ú. Křížovice. Do příštího zasedání ZM bude proveden cenový průzkum.


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání,
 • zprávy o kontrolách na Okresní správě sociálního zabezpečení Brno - venkov a u Všeobecné zdravotní pojišťovny, pracoviště Nové Město na Moravě,
 • "Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Doubravník" za školní rok 2007 - 2008.


V Doubravníku, 18. prosince 2008


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.836 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024