all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 14.04. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
09/04/24 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
05/04/24 Úřední deska
- Stanovení minimálního...
26/03/24 Úřední deska
- Závěr zjišťovacího...

Mobilní rozhlas:
- Kamenictví GAL
- Zápis do ZŠ Doub...
- Čištění MK
- Prodej drůbeže
- Divadelní předst...

Krátké zprávy:
12/04/24 Městys Nedv...
- Komorní koncert
12/04/24 Městys Nedv...
- Pozvánka na koncert
09/04/24 Obec Předkláš...
- Nabídka zaměstnání
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Historie Jednoty Orla v Doubravníku [3]

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

130 let hasičů v Doubravníku

27.03.2009

Letošní rok slaví SDH Doubravník významné výročí od svého založení. 22. února přesně před 130 lety oficiálně vznikl místní sbor.

Následující řádky jsou připomenutím nejdůležitějších událostí, jež se staly, a ohlédnutím za celým obdobím od roku 1879, které představuje spolkovou činnost se všemi svými úspěchy a obtížemi.


Vzpomínání začne krátkým pohledem do historie:

Koncem 19. století se v zemích bývalého Rakousko - Uherska rozmáhá spolková činnost na všech úsecích veřejného a kulturního života. Občané se začali sdružovat i pro případ ochrany vlastního majetku v případě ohrožení přírodními katastrofami - hlavně požáry, které ničily nejenom jednotlivé usedlosti, ale i celé vesnice a města.

Městys Doubravník nezůstal pozadu. Z důvodu častých požárů odsouhlasilo obecní zastupitelstvo v roce 1878 založení dobrovolného hasičského sboru. Spolky musely vypracovat vlastní stanovy, které podléhaly schválení. Doubravnický návrh stanov byl obecním zastupitelstvem schválen v říjnu 1878 a pak po dvojím vrácení a přepracování byl schválen místodržitelstvím s datem 22. února 1879, které je považováno za datum založení sboru i když jeho činnost prakticky obecní zastupitelstvo požehnalo v roce dřívějším.

Kronikář a zapisovatel Sboru to zapsal slovy: "Příčiny založení sboru"

"Obec naše měla čtyřkolovou stříkačku (koňka - pozn. redakce) již v roce 1832... Řebře a háky, ovšem dle poměrů tehdejších, ohromně veliké a silné, byly prý původně umístěny pod zvláštní stříškou na náměstí, později pak za kostelem pod střechou. V radnici snad vysívaly v průjezdu na rahně slaměné koše na vodu. Po požárech roku 1873 zakoupila obec přenosnou stříkačku(berlovka - pozn. redakce), dala opravit hadice ku staré stříkačce a zakoupila též 12 košů."
"Po založení měl Sbor 31 členů a spravoval jej až do první valné hromady výbor pod předsednictvím pana Antonína Pleského (tehdejší starosta obce) a Fabiána Šultéze. Náčelníkem byl pan Jan Keprt "První výcvik sboru obstaral zde sousední sbor Nedvědický, který sem asi dvakráte přijel, sám cvičení odbýval a členstvo cvičil."

Do valné hromady 23. dubna 1893 nejsou vedeny žádné záznamy o činnosti a nebyly vedeny žádné účty. Po tomto datu se začínají psát zápisy z jednání a jsou rovněž vedeny účty.

Tajnou volbou bylo zvoleno náčelnictvo: předsedou pan Leopold Keller, náčelníkem pan František Životský, naddůstojníky byli zvoleni pan Emanuel Janovský za četu lezců a pan František Jelínek za četu stříkačníků.

Velkou událostí se stal župní sjezd první Hasičské župy okresu tišnovského v Doubravníku dne 14. června 1896.

Na počest 30. výročí založení Sboru v roce 1909 byla uspořádána hasičská slavnost s výletem.

Rok 1922 znamená pro Sbor rozšíření jeho činnosti o "samaritní stráž", která sestávala ze tří členů a dvou žen (první ženy přijaté do doubravnického sboru) a po vyškolení lékařem poskytovala první pomoc při úrazech. Tato služba byla začátkem 50. let rozšířena o provoz sanitního auta. O jejím přínosu svědčí fakt, že první pomoc byla poskytnuta v průměru více jak 20x za rok. Zanikla v roce 1956.

24. července 1929 byl v Doubravníku konán hasičský sjezd na oslavu 50letého trvání Sboru.

Léta 2. světové války přinášela pro SDH i přes podstatné omezení spolkové činnosti hodně úkolů. Tak například v roce 1942 přibyla hasičům povinnost daná vládním nařízením, a to účast při záchranných pracích při povodních. V těchto pohnutých letech přicházely na spolkovou činnost časté kontroly ze strany českých i německých úřadů.

SDH začal na plné obrátky pracovat ihned po válce. Již 24. června 1945 se konala mimořádná valná hromada. Při velké slavnosti roku 1946 byla dána do služeb Sboru přestavěná dodávková PRAGA LN na automobilovou stříkačku, která sloužila až do roku 1974.

S rozvojem techniky a modernizací života se postupně modernizovala i výzbroj SDH. Po vědrech a ručních stříkačkách následovalo používání motorových stříkaček a agregátů:

K tomu vždy potřebné vybavení a výstroj.

Tato modernější technika už nemohla být skladována volně na náměstí nebo pod provizorní střechou. Proto byla vybudována požární zbrojnice v budově školy, kam se stěží vešla automobilová stříkačka a ostatní vybavení i přes pracně vybudovanou galerii, na které se v prostoru mezi patra tísnily další skladovací prostory. Proto v roce 1974 byly zahájeny práce na výstavbě požárního domu. Dům byl slavnostně předán do užívání 2. října 1977.

Velký problém byl i se svoláváním samotných hasičů. Rozrůstající se Doubravník již nemohl objíždět trubač na kole a signálem "hoří" žádat o pomoc. Než by svolal hasiče, bylo by po požáru. Proto zbudování elektrické sirény bylo velkou vymožeností.

Instalována byla na půdě radnice, ale pro malou slyšitelnost byla z tohoto místa přeložena ke zvonům do věže kostela. Od roku 1995 je zaveden moderní způsob spuštění poplachového signálu, a to ze tří míst - tlačítkem umístěným ve zdi kostela, dále signálem radiostanice umístěné v kabině autocisterny nebo radiosignálem radiostanice Brno - venkov (odtud se siréna pravidelně zkouší).

S takovouto technikou dospěl Sbor dobrovolných hasičů v Doubravníku až ke 100. výročí své činnosti. Oslava se konala ve dnech 4. -5. srpna 1979 a bylo na ní vzpomenuto všech významných předělů ve stoleté existenci. Bylo poděkováno za veřejně prospěšnou práci všem zasloužilým členům a vyzvednut podíl Sboru na veřejné, kulturní a politické práci v obci za celé období.


Jiné zajímavosti

Další z pravidelných činností, která dobře reprezentuje hasičský sbor a potažmo také obec, je soutěž požárních družstev (dříve také požárnický sport). Od začátku osmdesátých let se těchto soutěží účastní nejenom muži, ale také ženy a družstva mládeže. Jsou to sice soutěže na úrovni hasičských okrsků, ale přispívají ke zdokonalení návyků aktivních hasičů - členů zásahové jednotky.

Soutěže a kvalitní výcvik dokázaly připravit naše zásahové jednotky tak, že jsou schopné k zásahu vyjet s potřebnou technikou a s potřebným obsazením 10 minut po vyhlášení poplachu sirénou.

Jednou z velmi prospěšných činností hasičského sboru je práce s dětmi a mládeží, za kterou je ve výboru vždy zodpovědný jeden funkcionář. Prvotním cílem je seznámit omladinu s nebezpečím požárů, s dostupnou požární technikou a s odpovídajícími způsoby hašení.

Autocisterna CAS 32 je vybavena radiostanicí s možností spustit sirénu nebo se přímo dohovořit s dispečinkem brněnského profesionálního sboru. Součástí její výbavy jsou i dýchací přístroje, které umožní hasičům vstup i do prostoru s nedostatkem kyslíku. Pro jejich používání jsou členové zásahové jednotky řádně vyškoleni.

Od roku 1990 se hasiči vrátili k původnímu názvu (již se nepoužívá požárníci) i k původnímu oslovení "bratře a sestro".


Co Vás může ještě zajímat, popřípadě Vám pomoci?

Ohlašovny požáru jsou v obci označeny cedulkami s nápisem OHLAŠOVNA POŽÁRU.Pro občany, chtějící ohlásit požár a tím přivolat pomoc hasičů, je nejvhodnější okamžitě vytočit telefonní číslo 150 (případně 112), na kterém je stálá služba profesionálních hasičů, kteří dálkovým ovládáním spustí sirénu v obci a zajistí potřebnou pomoc.

Dalším požárním zabezpečením obce je zdroj vody z vodovodního řádu, na kterém jsou v dostatečném množství umístěny hydranty pro připojení požárních hadic.

SDH také zajišťuje sběr kovového odpadu v obci. K tomu je určen kontejner umístěný u řeky - přímo u mostu.


Ondřej SmutnýCelý článek | přečteno 4.501 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024