all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 21.09. 2019 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
19/09/19 Současnost
- Nábor hráčů do týmu...
03/09/19 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
31/08/19 Fotogalerie
- Bekyně velkohlavá

Krátké zprávy:
17/09/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 23.…
09/09/19 MUDr. Minářová
- Změna ordinační doby
05/09/19 E.ON Česká...
- Oznámení o přerušení …
Celý přehled   [8]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2019

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- 10 otázek a odpově...
- Fanouškům piva se ...
- Předškoláček - od...
- SAMIČKA PANDY ČERV...
- Nepsané pravidlo p...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   Z D E

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.28 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  17. prosince 2009

Přítomno: 12, od 1910 hod. 13 zastupitelů

Omluveni: MUDr. Antonín Koukal, Petr Menšík


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtový výhled Městyse Doubravník na období let 2010 - 2012,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtové provizorium a pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria,

  H: 12 - 0 - 0

 • příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 54.000,- Kč měsíčně,

  H: 12 - 0 - 1

 • "Spisový a skartační řád Městyse Doubravník",

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej terénního nákladního automobilu Praga V3S-S, registrační značka 2B8 9701 panu Zdeňkovi Škorpíkovi za cenu 12.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej použitého osobního automobilu VAZ 21214-NIVA, registrační značka 6B3 6842 panu Petru Koukalovi za cenu 10.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej garáže na pozemku p.č.st. 38 v k.ú. Křížovice panu Zdeňkovi Macháčkovi ml. za cenu 40.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej pozemku p.č. 303/2, zahrada o výměře 545 m2 v k.ú. Křížovice panu Zdeňkovi Macháčkovi ml. za cenu 100,- Kč/m2,

  H: 12 - 0 - 0

 • odložit prodej ocelové montované haly v areálu bývalého kravína,

  H: 12 - 0 - 0

 • zrušení věcného břemene užívání jedné místnosti v domě pro účely občanského výboru v Křížovicích, zapsané jako omezení vlastnického práva na LV č. 37 v k.ú. Křížovice,

  H: 12 - 0 - 0

 • výpověď smlouvy s TS města, a. s., Bystřice nad Pernštejnem na svoz tuhého komunálního odpadu; Nová smlouva č. 12/2010 nebude akceptována,

  H: 12 - 0 - 0

 • ceník služeb poskytovaných Městysem Doubravník s platností od 1.ledna 2010 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • zařazení příspěvku na statické zabezpečení budovy fary v Doubravníku do rozpočtu na rok 2010,

  H: 12 - 0 - 1

 • směnu pozemků v k.ú. Doubravník mezi Městysem Doubravník a panem Břetislavem Sedláčkem následovně: z majetku městyse p.č.st. 46/2 o výměře 30 m2 včetně budovy č.p. 30, p.č.st. 46/3 o výměře 59 m2, část p.č. 1660/1 a část p.č. 1784/1 za pozemky z majetku p. Sedláčka p.č. 5/2 o výměře 30 m2, část p.č. 8/1 a část p.č. 9. Přesná výměra směňovaných parcel bude stanovena geometrickým plánem. Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostu městyse dalším jednáním a podpisem směnné smlouvy.,

  H: 11 - 0 - 2

 • vyhlášení ankety na "Návrh využití areálu bývalého kravína" formou článku v Doubravnickém zpravodaji č. 4/2009,

  H: 13 - 0 - 0


 • Zastupitelstvo městyse Doubravník neschválilo pronájem pozemku PK 244/1 o výměře 30.638 m2 v k.ú. Doubravník. Pro žádosti o pronájem bylo hlasováno následovně:

  manželé Prokopovi   H: 6 - 6 - 1
  Ing. Josef Dufek   H: 6 - 6 - 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • nabídku firmy van Gansevinkel na svoz TKO pro městys Doubravník, která se v současné době jeví jako výhodnější a pokud TS města, a. s. Bystřice nad Pernštejnem nepředloží akceptovatelnější nabídku, bude smlouva na svoz (po uplynutí výpovědní lhůty) uzavřena s firmou van Gansevinkel, a. s.,
 • termíny zasedání rady a zastupitelstva v roce 2010
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedáníV Doubravníku, 18.prosince 2009


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.308 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2019