all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.05. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
26/05/23 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5
21/05/23 Fotogalerie
- Chroust obecný
15/05/23 Úřad městyse
- Závěrečný účet městyse

Krátké zprávy:
26/05/23 Vojtěch Dinga
- Pozvánka na koncert
25/05/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 29.05…
24/05/23 M. Kvasnicová
- Zvířátkový les
Celý přehled   [12]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení č.ZM-18/2016

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.28 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  17. prosince 2009

Přítomno: 12, od 1910 hod. 13 zastupitelů

Omluveni: MUDr. Antonín Koukal, Petr Menšík


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtový výhled Městyse Doubravník na období let 2010 - 2012,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtové provizorium a pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria,

  H: 12 - 0 - 0

 • příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 54.000,- Kč měsíčně,

  H: 12 - 0 - 1

 • "Spisový a skartační řád Městyse Doubravník",

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej terénního nákladního automobilu Praga V3S-S, registrační značka 2B8 9701 panu Zdeňkovi Škorpíkovi za cenu 12.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej použitého osobního automobilu VAZ 21214-NIVA, registrační značka 6B3 6842 panu Petru Koukalovi za cenu 10.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej garáže na pozemku p.č.st. 38 v k.ú. Křížovice panu Zdeňkovi Macháčkovi ml. za cenu 40.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • prodej pozemku p.č. 303/2, zahrada o výměře 545 m2 v k.ú. Křížovice panu Zdeňkovi Macháčkovi ml. za cenu 100,- Kč/m2,

  H: 12 - 0 - 0

 • odložit prodej ocelové montované haly v areálu bývalého kravína,

  H: 12 - 0 - 0

 • zrušení věcného břemene užívání jedné místnosti v domě pro účely občanského výboru v Křížovicích, zapsané jako omezení vlastnického práva na LV č. 37 v k.ú. Křížovice,

  H: 12 - 0 - 0

 • výpověď smlouvy s TS města, a. s., Bystřice nad Pernštejnem na svoz tuhého komunálního odpadu; Nová smlouva č. 12/2010 nebude akceptována,

  H: 12 - 0 - 0

 • ceník služeb poskytovaných Městysem Doubravník s platností od 1.ledna 2010 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • zařazení příspěvku na statické zabezpečení budovy fary v Doubravníku do rozpočtu na rok 2010,

  H: 12 - 0 - 1

 • směnu pozemků v k.ú. Doubravník mezi Městysem Doubravník a panem Břetislavem Sedláčkem následovně: z majetku městyse p.č.st. 46/2 o výměře 30 m2 včetně budovy č.p. 30, p.č.st. 46/3 o výměře 59 m2, část p.č. 1660/1 a část p.č. 1784/1 za pozemky z majetku p. Sedláčka p.č. 5/2 o výměře 30 m2, část p.č. 8/1 a část p.č. 9. Přesná výměra směňovaných parcel bude stanovena geometrickým plánem. Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostu městyse dalším jednáním a podpisem směnné smlouvy.,

  H: 11 - 0 - 2

 • vyhlášení ankety na "Návrh využití areálu bývalého kravína" formou článku v Doubravnickém zpravodaji č. 4/2009,

  H: 13 - 0 - 0


 • Zastupitelstvo městyse Doubravník neschválilo pronájem pozemku PK 244/1 o výměře 30.638 m2 v k.ú. Doubravník. Pro žádosti o pronájem bylo hlasováno následovně:

  manželé Prokopovi   H: 6 - 6 - 1
  Ing. Josef Dufek   H: 6 - 6 - 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • nabídku firmy van Gansevinkel na svoz TKO pro městys Doubravník, která se v současné době jeví jako výhodnější a pokud TS města, a. s. Bystřice nad Pernštejnem nepředloží akceptovatelnější nabídku, bude smlouva na svoz (po uplynutí výpovědní lhůty) uzavřena s firmou van Gansevinkel, a. s.,
 • termíny zasedání rady a zastupitelstva v roce 2010
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedáníV Doubravníku, 18.prosince 2009


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 3.157 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023