all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 09.08. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
29/07/22 Úřední deska
- Veřejná vyhláška
24/07/22 Fotogalerie
- Zelenopláštník březový
22/07/22 Úřední deska
- Informace o počtu...

Krátké zprávy:
06/08/22 Úřad městyse
- Matriční úkony
05/08/22 MŠ Venkov
- Nabídka zaměstnání
04/08/22 Město Tišnov
- Nabídka zaměstnání
Celý přehled   [10]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Lesy městyse Doubravník [6]

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.2/2010 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  25. listopadu 2010

Přítomno: 14 zastupitelů, od 1840 hod. 15 zastupitelů (omluven Ing. Lahoda)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 14 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

  • přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 5.307,- Kč,

   H: 14 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy tohoto usnesení,

   H: 14 - 0 - 0

  • rozpočtový výhled městyse Doubravník na roky 2011 - 2013.

   H: 14 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník v souladu s § 102 odst 2, písm a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění pověřuje Radu městyse Doubravník prováděním rozpočtových opatření s následným schválením těchto rozpočtových opatření zastupitelstvem.

  H: 13 - 0 - 1

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník v souladu s § 84 odst 2, písm m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění volí:

  • předsedou finančního výboru
   Ing. Petra Sedláčka, Ph.D.

   H: 10 - 0 - 4

  • členy finančního výboru
   Hanu Navrátilovou
   Ing. Jiřího Rouse
   Ing. Radka Šikulu
   Ing. Radka Kopřivu

   H: 14 - 0 - 1

  • předsedou kontrolního výboru
   Ing. Jiřího Nedomu

   H: 14 - 0 - 1

  • členy kontrolního výboru
   Zdeňka Válku
   Jana Cigáňa
   Ing. Zdeňka Vorla
   MUDr. Antonína Koukala

   H: 14 - 0 - 1

 5. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

  • v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění výši měsíčních odměn předsedům výborů a komisí ve výši 500,- Kč s tím, že předsedům výborů náleží odměna od 1. 12. 2010 a předsedům komisí s účinností od 1. 1. 2011,

   H: 14 - 0 - 1

  • ponechání stávajícího termínu zasedání zastupitelstva městyse vždy ve čtvrtek v 1800 hodin,

   H: 12 - 3 - 0

  • zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 389/17 ostatní plocha o výměře 237 m2 v katastrálním území Doubravník.

   H: 15 - 0 - 0

 6. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

  • Příkaz starosty městyse Doubravník k provedení inventarizace majetku za rok 2010,
  • Protokol o kontrole zaměřený na vedení matričních knih a sbírek listin - kontrolu provedly pracovnice odboru správních a vnitřních věcí Městského úřadu Tišnov,
  • Výroční zprávu ZŠ a MŠ Doubravník za školní rok 2009/2010,
  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 29. listopadu 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.973 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022