all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Výsledky turnaje v přehazované

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Místní komunikace v Doubravníku

01.04.2012

Pro orientaci v problematice pozemních komunikací je potřebné v tomto krátkém úvodu sdělit čtenářům Doubravnického zpravodaje následující údaje. Vše řeší podrobně zákon č.13/97 sb. o pozemních komunikacích (tzv. silniční zákon), který byl za dobu své platnosti několikrát novelizován, a dle tohoto zákona se pozemní komunikace v ČR rozdělují do několika skupin:

K evidenci MK si pořizují jednotlivé obce t.zv. Pasport místních komunikací, který slouží obcím nejen k jejich detailní evidenci, ale i k organizování jejich údržby, oprav. rekonstrukcí či k výstavbě nových úseků.

Podle zmíněného silničního zákona a podle ČSN Projektování místních komunikací se místní komunikace dělí na 4 funkční skupiny (třídy):

Jednotlivými obcemi jsou často vedeny i průtahy krajských nebo národních silnic.Doubravníkem procházejí čtyři "krajské silnice":

č. 387Vír - Nedvědice - Tišnov
č. 38514Klokočí - Doubravník
č. 38715Doubravník - Lomnice
č. 38716příjezd k zastávce ČD

Pasport MK obce Doubravník neobsahuje žádnou MK tř. "A", ani "B". Do tř "C" jsou zařazeny MK určené pro provoz motorových vozidel a pro provoz smíšený. MK tř. "D" jsou ještě rozděleny na účelové MK, chodníky včetně schodišť, zpevněné plochy a vjezdy a chodníky k jednotlivým nemovitostem a vjezdy k soukromým garážím.

Pro zajímavost jen několik údajů z "pasportu":

To bylo několik zajímavostí o MK v Doubravníku (včetně místní části Křížovice). Každý má možnost sledovat, jak městys zajišťuje povinnosti vyplývající ze silničního zákona.

Předmětem tohoto článku je podat i stručnou informaci o právě probíhající výstavbě MK č D13, která se buduje jako příjezdová komunikace k pěti plánovaným rodinným domkům na bývalém zahradnictví a pro zajištění jejich dopravní obslužnosti poté, co budou obydleny.

Novostavba této MK byla dle potřeb výstavby RD rozdělena na 2 etapy. První etapa, která se právě buduje, zajišťuje přístup ke dvěma RD a je dlouhá 60 m. Součástí stavby je i vybudování všech inž. sítí potřebných k umožnění trvalého bydlení. Tři inž sítě zajišťuje v rámci výstavby MK Městys Doubravním (kanalizace, vodovod a plynovod). Přípojka nn. el. energie je samostatnou investiční akcí společnosti E.ON. Tato etapa má smluvně zajištěný termín dokončení 1. května 2012.

Generálním projektantem je Dopravoprojekt a.s. Brno a zhotovitelem spol. s r. o. Mertastav Předklášteří.

Hlavním problémem při projektování vlastní MK je to, že musí být kolmo připojena na stávající místní komunikaci č. C3, která má v místě připojení podélný sklon téměř 20%. To ovlivnilo i návrh nové komunikace, která se buduje jako MK kategorie MO2k 6/6/30 s maximálním podélným sklonem nivelety 8,33% a návrhovou rychlostí 30 km/h. Konstrukce vozovky je navržena o celkové tloušťce 37 cm a šířkové uspořádání tvoří 5,0 m široká živičná vozovka a 2x 0,5 m odrazné proužky umístěné na zvýšených obrubnících. Ty jsou v místech budoucích vjezdů k RD sníženy. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu 1. etapy MK D13 nejsou na ní umístěna parkovací stání.

Přestože se jedná o výstavbu jen 60 m dlouhé MK je nutno si uvědomit, jak složité je připravit i tak malou stavbu k realizaci. Investiční příprava takové stavby je stejně náročná jako příprava velkých investic na silniční síti.

Prvním krokem je získání tzv. územního rozhodnutí. K žádosti o jeho vydání musí objednatel (městys) předložit projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu zpracovanou akreditovaným projektantem, závazná vyjádření všech provozovatelů dotčených inž. sítí, hasičů, hygieniků, policie ČR, a souhlas majitelů všech sousedících pozemků. ÚR vydává odbor ÚPSŘ MěÚ Tišnov. Od podání žádosti doplněné o všechna uvedená vyjádření musí před vydáním ÚR proběhnout i veřejnoprávní projednání.

Na základě vydaného ÚR musel objednatel zajistit vypracování dalšího stupně projektové dokumentace - dokumentaci pro stavební povolení (DSP), která s novými vyjádřeními všech dotčených orgánů, organizací a sousedů musela být odděleně přiložena ke třem žádostem o stavební povolení. To pro vlastní MK vydává odbor dopravy a pro plynovod včetně domovních přípojek odbor územního plánování a stavebního řádu. Stavební povolení pro kanalizaci a pro vodovod (také včetně přípojek) vydává pak odbor životního prostředí.

Po tom všem musel městys zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla, které je dle platného zákona velice složitou a pro objednatele náročnou fází inženýrské přípravy stavby.

Všechny popsané úkony a četné podpůrné činnosti, které vedly konečně k realizaci 1. etapy stavby MK D 13, zajistili příslušní pracovníci Úřadu městyse Doubravník a zainteresovaní členové Rady městyse.


Zdeněk ŠikulaCelý článek | přečteno 2.712 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023