all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 21.09. 2019 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
19/09/19 Současnost
- Nábor hráčů do týmu...
03/09/19 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
31/08/19 Fotogalerie
- Bekyně velkohlavá

Krátké zprávy:
17/09/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 23.…
09/09/19 MUDr. Minářová
- Změna ordinační doby
05/09/19 E.ON Česká...
- Oznámení o přerušení …
Celý přehled   [8]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2019

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- 10 otázek a odpově...
- Fanouškům piva se ...
- Předškoláček - od...
- SAMIČKA PANDY ČERV...
- Nepsané pravidlo p...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   Z D E

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Nový chodník na Dolním Rakovci

25.08.2015

O výstavbě chodníku na Dolním Rakovci směrem ke mlýnu a fotbalovému hřišti se uvažovalo již dlouhou dobu. Zejména když se v Doubravníku ještě hrála kopaná, tak byli návštěvníci utkání při chůzi po silnici ohrožováni projíždějícími automobily.

Paradoxně, až když místní fotbalový oddíl ukončil svoji činnost, tak se v roce 2011 podařilo odkoupit pozemek vhodný ke stavbě tohoto chodníku. 

V roce následujícím zpracovala akciová společnost Haška z Tišnova projektovou dokumentaci a tato firma zajistila pro městys i veškerou potřebnou inženýrskou činnost, která byla ukončena vydáním celkem tří stavebních povolení nutných k realizaci stavby. V roce 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a vítězná firma, kterou se stala společnost Kubiko z Brumova mohla v září zahájit stavební práce. Předpokládalo se, že bude chodník hotov ještě v loňském roce, jeho stavba však bezprostředně sousedí s krajskou silnicí, a tudíž bylo nutné zajistit při její realizaci dopravní omezení z důvodu bezpečnosti pracovníků. Toto dopravní omezení není však možné ponechat v průběhu zimního období kvůli provádění údržby silnice. A tak musely být stavební práce přerušeny a pokračovalo se na nich v dubnu 2015. Koncem června byla stavba dokončena a po dodání potřebných podkladů může být požádáno o její kolaudaci.

Technicky lze stavbu chodníku charakterizovat takto: Nachází se v zastavěném území severní okrajové části městyse Doubravník. Trasa chodníku je vedena podél pravého okraje stávající krajské silnice II/387. Stavba vytváří podmínky pro bezpečný pohyb chodců podél frekventované páteřní komunikace a zlepšení životních podmínek v zastaveném území městyse. 

Chodník pro pěší se napojuje na stávající jednostranný chodník u domu č. p. 90, který byl opraven při provádění rekonstrukce průtahu zmíněné komunikace a jeho celková délka je cca 212 m. Chodník plní funkci obslužnou pro pohyb chodců se zařazením do funkční skupiny D2 - komunikace vyhrazená pro nemotorová vozidla a pěší. Na chodníku jsou umístěny prvky pro umožnění pohybu tělesně postižených osob a osob se sníženou schopností orientace.

Komunikace pro pěší je oddělena od souběžné silnice pro motorová vozidla silničním obrubníkem a pásem, který bude ještě dodatečně osázen vhodnou zelení. Zařazení komunikace do funkční skupiny D2 předpokládá pouze pohyb chodců po komunikaci, vjezd motorových vozidel je možný pouze v místech křížení chodníku s vjezdy k přilehlým nemovitostem a pozemkům kolem fotbalového hřiště. Chodník je materiálově a barevně odlišen od silnice a oddělen vodícím proužkem tvořeným dvouřádkem žulové dlažby. Zpevněné plochy jsou spádovány s jednostranným příčným sklonem 2,5% a podélně se sklonem min.0,3%. Spádové poměry jsou dány stávající modelací terénu a potřebou odvedení povrchových vod od přilehlých objektů. Šířka chodníku je 1,5m a šířka zeleného pásu je 0,45m. 

Pro odvedení povrchových vod z krajské silnice do přilehlé vodoteče - řeky Svratky je v rámci stavby chodníku vybudována dešťová kanalizace, která tak nahradila stávající podélné odvodňovací příkopy zrušené výstavbou chodníku. Do okraje tělesa silnice II/387 jsou osazeny typové betonové uliční vpusti. Pro osvětlení pěší komunikace bylo provedeno rozšíření stávajícího veřejného osvětlení o tři stožáry. Svah břehu odvodňovacího příkopu u Mlýna v místech styku se zemním tělesem komunikace bylo nutné upravit do patřičného sklonu s opevněním skládanou kamennou rovnaninou z lomového kamene nad 50kg do štěrkopískového lože. Mezi chodníkem a přiléhající soukromou zahradou bylo v rámci stavby postaveno nové oplocení. 

Náklady na stavbu chodníku dosáhly částky 1,8 mil Kč a byla plně hrazena z rozpočtu městyse. V této sumě jsou zohledněny ceny za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, poplatky za vydání stavebních povolení, přechodné dopravní značení, a tři stavební objekty - kanalizace, chodník a veřejné osvětlení.

Zatím můžeme pouze doufat, že fotbalových nadšenců po vystavěném chodníku bude přibývat. Avšak již nyní můžeme říci, že stavba chodníku výrazně přispěla k bezpečnosti chodců žijících v této lokalitě a otevírá nám všem možnost příjemné procházkové trasy ke splavu za hřištěm, kam se mnozí právě z důvodu nebezpečného průchodu již delší čas neodvážili.


Zdeněk ŠikulaCelý článek | přečteno 1.137 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2019