all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 20.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...

Mobilní rozhlas:
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Jihomoravský kraj přispěl na zavlažovací systém fotbalového hřiště Doubravník

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva

25.08.2015

Jak jste již byli informováni v minulém čísle Zpravodaje, zastupitelé městyse si i na základě Vašich podnětů jako jednu z hlavních priorit pro své aktuální funkční období zvolili nastartování revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva.

Protože se dá předpokládat, že celková obnova areálu "Kravína" bude představovat investiční akci, která nejen svojí finanční náročností, ale také dopadem na celkovou podobu naší obce nemá v novodobé historii Doubravníka obdoby, zastupitelé se shodli na tom, že již ve fázi hledání vhodného návrhu budoucího využití a konkrétní nové podoby revitalizovaného areálu bude vhodné se opřít o zkušenosti a ideje odborníků z oblasti architektury a urbanismu. Jako na zavolanou v této situaci přišlo vyhlášení nového ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře 2015 s přiléhavým tématem "Revitalizace zanedbaných území a staveb".

Cena Petra Parléře představuje jednu z nejstarších veřejně prospěšných urbanisticko-architektonických soutěží, která se snaží přispět k obnově českých měst a obcí. Obce jejím prostřednictvím a na základě jimi zpracovaných zadání získávají za výhodných podmínek návrhy na úpravu veřejných prostranství, nejrůznějších budov ve veřejné správě a podobně. Soutěž každoročně vyhlašuje Společnost Petra Parléře ve spolupráci s Českou komorou architektů. Záštitu nad letošním v pořadí již XIII. ročníkem soutěže, převzala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Vedení městyse proto na sklonku uplynulého roku přihlásilo projekt s názvem "Revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník" do konkurzu měst, ucházejících se o účast v letošním ročníku soutěže. S potěšením a příjemným překvapením jsme přijali zprávu o tom, že ve výběrovém řízení, které se konalo 7. ledna, bylo naše téma zařazeno do soutěže a vedení městyse s Radou městyse a Komisí výstavby a životního prostředí začalo připravovat podklady pro soutěžní dokumentaci. Ta byla zpracována tak, aby tvůrcům soutěžních návrhů poskytla co možná nejbližší představu o dané lokalitě v její tristní současné podobě, o historii jejího vzniku a využití a dále obecně o současném stavu a aktuálních potřebách městyse v oblasti občanské vybavenosti a služeb.

Soutěž byla vyhlášena jako ideová s hlavním cílem nalézt nejvhodnější architektonickou koncepci a novou podobu území, které bude důstojným způsobem spoluvytvářet vzhled městyse. Co se vlastního řešení týče, ze strany městyse byl vznesen požadavek zakomponovat do soutěžních návrhů prostor pro sociální bydlení a zónu odpočinku pro relaxaci veřejnosti všech věkových kategorií. Využití bytové zástavby je primárně plánováno pro seniory a sociálně potřebné občany - cílem je přesunout stávající sociální byty do vhodnějších (mimo jiné zcela bezbariérových) prostor situovaných blíže k centru městyse. Proto bylo také městysem v rámci zadávacích podmínek doporučeno zařazení prostor pro pečovatelskou službu, ordinace praktického lékaře, příp. dalších zdravotnických služeb (pracoviště fyzioterapeuta, výdejna léků) jako součást řešení daného území. Umístění sociálních bytů v těsném kontaktu s odpočinkovou mezigenerační zónou směřuje k umožnění většího zapojení obyvatel těchto bytů do komunálního života obce. V dalších, konkrétních bodech řešení byla již soutěžním návrhům ponechána maximální volnost tak, aby pravidla co nejméně omezovala vlastní autorskou invenci - samozřejmě s důrazem na dodržení přijatelné investiční a provozní náročnosti akce.

Pro zájemce ze strany autorů byla 16. května uspořádána prohlídka řešeného území s výkladem starostky městyse. Vysoký zájem o prohlídku (zúčastnilo se téměř 30 hostů) i komentáře účastníků jednoznačně potvrdily, že areál Kravína představuje z architektonického hlediska neobyčejně zajímavý a inspirativní prostor s obrovským potenciálem. Dovolím si hádat, že některé momentky z Doubravníka se našim hostům vryly do paměti a objektivů fotografických aparátů vskutku nesmazatelně.

Soutěžní návrhy byly přijímány až do 11. června tohoto roku. Celkem bylo v soutěžní lhůtě přijato 13 soutěžních návrhů. K jejich hodnocení se 16. června sešla porota, kterou tvořili dva zástupci městyse (Ing. Šenkyříková - starostka, Ing. Rous - předseda Komise výstavby a životního prostředí) a tři odborníci z oblasti architektury a urbanistiky (Doc. Ing. arch. Jan Mužík - předseda poroty, MgA. David Maštálka, Ing. arch. Eva Špačková, PhD.). O tom, že předložené návrhy poskytly nadmíru zajímavý materiál k diskusi, svědčí nejen větší konečný počet oceněných návrhů (4 oproti původně plánovaným 3), ale také to, že zasedání poroty se protáhlo až do pozdních večerních hodin. Výsledek však určitě stojí za to - porota se jednomyslně usnesla na vítězi soutěže, ocenila další vybrané návrhy a i ke všem ostatním návrhům vypracovala podrobné slovní zhodnocení.

Závěrem lze konstatovat, že výsledky architektonické soutěže, vyhlášené v rámci projektu Cena Petra Parléře 2015, jednoznačně přispěly k tomu, aby bylo k dalším krokům obnovy areálu Kravína přistoupeno informovaně, hospodárně a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pevně věřím, že prezentace výsledků soutěže (o níž jsou občané podrobně zpraveni v přiložené pozvánce), rozproudí dosud tak bolestně chybějící diskuzi k budoucí podobě areálu, který již dlouho hyzdí tvář našeho městečka. K této diskuzi, stejně jako na veřejnou prezentaci výsledků soutěže, je každý z Vás srdečně zván.


Petr SedláčekCelý článek | přečteno 2.290 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024