all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 24.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
22/07/24 Úřední deska
- Stanovení minimálního
19/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku

Mobilní rozhlas:
- Vinařství Holánek
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
14/06/24 MěÚ Tišnov
- Výběrová řízení
10/06/24 Muzeum rom...
- Pietní akt
Celý přehled   [4]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Odpadové hospodářství v Doubravníku

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Oprava fotbalových kabin

22.12.2017

V únoru roku 2015 v obci vznikl fotbalový klub FK Doubravník, který chce navázat na dlouholetou a bohatou fotbalovou tradici. Fotbaloví "blázni" neváhali a ihned po oficiální registraci u ČMFS, přihlásili pro sezónu 2016-2017 mužstvo mužů do okresní soutěže v okrese Žďár nad Sázavou. Velice mladí a ne příliš zkušení funkcionáři si zřejmě vůbec neuvědomovali, na jak trnitou cestu se vydávají.

První, a opravdu velkou zkouškou bylo schválení způsobilosti hřiště a sociálního zázemí k mistrovským zápasům, což se na první pokus nepovedlo. Problémem bylo to, že do kabin nebyla přivedena pitná voda a kanalizace se dala provozovat s velkými obtížemi. Bylo tedy na OFS zažádáno, aby tým mohl odehrát všechny podzimní zápasy na hřišti soupeřů a tím se získal čas na zřízení přívodu vody, nové kanalizace a vylepšení kabin.

Po pečlivém zvážení možností, jak vybavit kabiny funkční kanalizací a pitnou vodou, po konzultaci s místními občany znalými problematiku vody v tomto místě říční nivy a po souhlasu majitelů pozemků v okolí fotbalového hřiště, jsme se rozhodli vybudovat inženýrské sítě formou tlakové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky od RD Rovenských. Bylo třeba zajistit projektovou dokumentaci a povolení stavebního úřadu na zřízení přípojek včetně překopu náhonu. Z důvodu nedostatečného prostoru nemohl být proveden protlak, který by stavbu výrazně zjednodušil. Vše mohlo proběhnout úspěšně ještě v závěru roku 2016 díky vstřícnosti vlastníků pozemků, pracovníků na dotčených úřadech, díky finanční podpoře Jihomoravského kraje, zkušenosti místních firem. Díky nasazení zaměstnanců obce se podařilo i přes nepřízeň počasí přívod vody a instalace tlakové kanalizace dokončit ještě před vánocemi 2016. 

Na počátku prosince roku 2016 rada městyse souhlasila, že bude provedena komplexní oprava kabin na fotbalovém hřišti za mlýnem. Toto rozhodnutí výrazně ovlivnila dohoda mezi vedením městyse a fotbalovým klubem o tom, že členové FK budou většinu pomocných stavebních prací provádět svépomocí.

Po dohodě starostky městyse a stavebního dozoru investora o detailním rozsahu stavebních úprav, byl do konce roku 2016 proveden nákup podstatné části stavebního materiálu a proveden výběr dodavatelů řemeslných části stavby jako je část elektro, voda a kanalizace (vnitřní rozvody) a vytápění. 

V sobotu 7. ledna 2017 za mrazu -16°C byla spuštěna na dnešní dobu až neuvěřitelná akce. Do soboty 8. dubna fotbalisté při provádění úprav zdarma odpracovali 200 směn, cca 1 200 hodin, a do práce se zapojilo 30 brigádníků ve spolupráci s místními firmami a zaměstnanci obce.Bourání příček na WC a odstranění podlahy.

Konečný rozsah prací výrazně překročil původní záměr. Cílem bylo šatny udělat pohodlnější a více objekt přiblížit návštěvníkům sportovních akcí. Občerstvení bylo ze severní strany přemístěno na jižní roh, tedy místo, které je nejblíže návštěvníkům. Sociální zázemí pro diváky bylo vybudováno v jeho blízkosti ze zadní strany budovy.Původní dispozice kabin

Šatny pro domácí, šatna pro rozhodčího, technická místnost a klubovna, stejně jako šatny pro hosty, mají svoje vstupy a jsou orientovány směrem k hrací ploše. Aby se tohoto docílilo, bylo nutné přestavět vnitřní dispozici, změnit jednotlivá okna a dveře a provést komplexní rekonstrukci veškerých vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Nově se uvažovalo s rozvody pro ústřední vytápění.Nová dispozice kabin

Samotné práce začaly vykopáním veškerých podlah až pod úroveň původní hydroizolace, vybouráním většiny příček, zazděním starých přebytečných dveřních otvorů a zhotovením nových, vykopáním rýhy pro ležatou kanalizaci, rýhy pro přívod vody k hlavnímu uzávěru, který je umístěn v technické místnosti a rýhy pro přípojku nízkého napětí z venkovní rozvodné skříně k hlavnímu rozvaděči, který je rovněž umístěn v technické místnosti. 

Následně byly tyto sítě uloženy do země, rýhy zasypány a zásyp zhutněn. Posléze navezen a zhutněn štěrk pod podlahu a zhotoven podkladní beton. Po jeho zatvrdnutí byla provedena hydroizolace. Na tuto byly vystavěny nové příčky a současně zazděny přebytečné okenní otvory, osazena okna a venkovní dveře. Po ukončení této činnosti následovala montáž rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalace. Na tyto práce navazovalo očištění obvodových a zachovaných původních stěn, omítání všech svislých konstrukcí a v některých místnostech i stropů. V místnostech, kde to bylo technicky možné, byl zhotoven sádrokartonový podhled. Po betonáži podlah se přikročilo k provádění obkladů a dlažby. Souběžně probíhala i pracovní činnost vně budovy.Venkovní pohled na budovu v průběhu výstavby.

Byly odstraněny zbytky okapového chodníku, zřízena svislá venkovní hydroizolace, osazena soklová tepelná izolace a částečně opravena venkovní omítka po zazděných otvorech. Byl vybudován zasakovací objekt pro zapouštění dešťových vod ze střechy kabin. Po ukončení těchto prací začali terénní úpravy a budování chodníku okolo budovy a zpevněné plochy před občerstvením. Jelikož práce postupovali velice dobře, tak byla provedena i oprava laviček pro fanoušky a střídaček pro mužstva. 

Po postupném dokončování obkladačských prací probíhalo líčení místností a osazování zařizovacích předmětů. Veškeré stavební práce se podařilo do plánovaného termínu, tj. do soboty 8. dubna, ukončit a areál byl po všech stránkách na nedělní zápas připraven.

Na první zápas se dostavilo neuvěřitelných cca 250 fanoušků, které mile potěšil nejen výborný výkon a vítězství našeho týmu, ale i nové zázemí areálu a kvalitní občerstvení s milou obsluhou. V dalším průběhu sezóny se ukázalo, že i přes některé těžkosti, je velice dobře, že se fotbal do naší vesnice na mistrovské úrovni vrátil.

Za odvedenou práci je nutno poděkovat veškerým zúčastněným. Jedná se o jak subdodavatelské firmy pana Čupra, Pavla Humpoly, Antonína Zadražila, pana Zemánka, Jaroslava Krejzka, Jaroslava Němce, firmám rodiny Starých a rodiny Pleských, firmě Jana Alexy, Floormatu, Zdeňka Lukáška, firmě Stavebniny Zeman. Poděkování patří všem zaměstnancům obce a obecního úřadu. V tomto směru jsou samostatnou kapitolou samotní fotbalisté a v mnohých případech i jejich rodinní příslušníci.

Do pracovní činnosti se zapojili všichni aktivní hráči, někteří jednou či dvěma směnami, u většiny se však jednalo o 5 až 6 směn. Zvláštní ocenění si zaslouží předseda fotbalového klubu Tomáš Beran a místopředseda Michal Jedlička, když každý z nich na brigádách odpracoval více jak 30 směn a s paní starostkou byli opravdovými tahouni celé akce.

Realizace přípojky vody a tlakové kanalizace včetně čerpací jímky a zařízení stála 500.000,- Kč. Náklady na obnovu vlastních kabin činily 1.100.000,- Kč. Na obnovu a přípojky nám přispěl Jihomoravský kraj částkou 400.000,- Kč.

Akce se mimořádně vydařila, vzniklé zázemí je na hodně dobré úrovni a je oceňováno všemi týmy, které nás navštíví. Přesto by bylo vhodné stavební úpravy dotáhnout do úplného konce. Je zapotřebí provést opravu stávající části střechy a rozšířit ji o zastření vstupu do kabin a zastřešení zpevněné plochy u bufetu. Dále je vhodné dokončit vytápění objektu včetně instalace zdroje a provést zateplení stropu a obvodových stěn budovy s následným provedením fasády. Dále by bylo vhodné provést ozvučení hřiště a zakoupit výsledkovou tabuli s časomírou.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat hřišti, aby trávník se postupně dostal na takovou úroveň, jako měl v dobách, kdy na něm hrál krajský přebor. O trávník se starají fotbalisté s velkou pečlivostí a myslím, že ta již v letošní sezóně byla vidět.

Podmínky a zázemí jsou nyní nastaveny na velice slušné úrovni a je velký předpoklad, že se ještě zlepší.Opravené sociální zázemí

Nyní už jenom zbývá, aby výkony a výsledky A-týmu dělali čest naši obci a radost jak hráčům, tak zejména divákům. Výsledky podzimní části napovídají a dávají tušit, že nemusíme být skeptičtí. První příčka v soutěži, i když jen o skóre, 7 vítězství z 8 zápasů a skóre 43:9 hovoří za vše. Je však důležité v nastaveném trendu, jak na poli pracovním tak sportovním, vydržet. Potom se můžeme těšit na spoustu krásných a kvalitních fotbalových zápasů před hojnou diváckou kulisou.


Ing. Miroslav JedličkaCelý článek | přečteno 2.045 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024