all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 29.02. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
    včera  Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
23/02/24 Úřední deska
- Akční plán zlepšo...

Mobilní rozhlas:
- Kamenictví Gal
- Místní knihovna
- Finanční úřad
- Prodej vína
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
27/02/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 04.03…
20/02/24 Finanční úřad
- Oznámení finančního úřa…
19/02/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 26.02…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Kluziště na Horním Rakovci

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-13/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  5. března 2020


Přítomno: 8, od 18:10 hod 10, od 18:20 hod 12 členů zastupitelstva

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-13/2020-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Karla Bočka a Petra Šibora.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-13/2020-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-13/2020-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o partnerství mezi městysem Doubravník a Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-13/2020-4; 4a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva a Komise životního prostředí Rady městyse Doubravník.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Doubravník.

Usnesení č. ZM-13/2020-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2020 na pořádání akcí následujícím žadatelům:

Ing. Jiří Železný12.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Doubravník8.000,- Kč
Stanislava Macháčková15.000,- Kč
Eva Šenková9.000,- Kč
Mgr. Bc. Kateřina Šnédarová14.000,- Kč
Ing. Katuše Zahradníčková10.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2020 na činnost následujícím žadatelům:

Fotbalový klub Doubravník30.000,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol Doubravník50.000,- Kč
Junák, Robinsoni Doubravník20.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Doubravník30.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2020 následujícím žadatelům:

František Novotný50.000,- Kč
Římskokatolická farnost Doubravník127.000,- Kč
Zdeňka Jelínková27.000,- Kč
Oldřich Němec32.000,- Kč
Ing. Jan Alexa24.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Doubravníka a pověřuje starostku podpisem smluv s jednotlivými příjemci výše schválených dotací.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-13/2020-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup nemovitosti, domu č.p. 38 s přilehlými pozemky parc. č. st. 44 a 13 v katastrálním území Doubravník účastí na elektronické dražbě č. 030 EX 327/11-169. Zastupitelstvo pověřuje starostku rozhodnutím o maximální částce, do které bude jako zástupce městyse oprávněna licitovat v dražebním jednání.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 12. března 2020

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 1.067 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024