all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 25.09. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
22/09/23 Úřední deska
- Smlouva o poskytnutí
14/09/23 Současnost
- Integrované šetření...
30/08/23 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva

Krátké zprávy:
22/09/23 IDS JMK
- Informace IDS JMK
21/09/23 Město Tišnov
- Svatováclavské hody
20/09/23 SŽDC, s.o.
- Výluka
Celý přehled   [15]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2023

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Zájezd do divadla

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-5/2023 ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného 11. května 2023 v zasedací místnosti Úřadu městyse Doubravník


Přítomno: 11 zastupitelů - viz prezenční listina, Ing. Jaroslav Záhora přítomen od 18:30, Ing. Miroslav Jedlička přítomen od 18:50, RNDr. Petr Navrátil přítomen od 19:30

Omluveni: doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D.



Usnesení č. ZM-5/2023-1

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje navržený program.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-2

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovatele Ing. Karla Bočka a p. Petra Šibora.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-3

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2022 a Zprávu o výsledku přezkoumání za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-4

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Účetní závěrku městyse Doubravník za rok 2022.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-5

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2022.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-6

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření městyse Doubravník k 31. 3. 2023.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-7

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 31. 3. 2023.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-8

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotaci na Zvířátkový les ve výši 16 000 Kč v rámci Programu z rozpočtu městyse Doubravník na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2023.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1



Usnesení č. ZM-5/2023-9

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotace na činnost v rámci Programu z rozpočtu městyse Doubravník na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2023 následovně:

FK Doubravník, z.s.20 000 Kč
Junák - český skaut (Robinsoni)20 000 Kč
Český svaz včelařů, z.s.10 000 Kč
TJ Sokol Doubravník60 000 Kč
SDH Doubravník20 000 Kč

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-10

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotaci na podporu obnovy památek na území městyse Doubravník a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2023 následovně:

Římskokatolické farnosti Doubravník150 000 Kč
p. Libuši Gnojkové80 000 Kč

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1



Usnesení č. ZM-5/2023-11

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení dotace z rozpočtu městyse Doubravník v režimu ad hoc p. Zdeňkovi Lukáškovi na akci "Obnovu fasády domu č.p. 71 - II. etapa" ve výši 70 tis. Kč, a to formou dílčího plnění proti vykázaným nákladům s upřednostněním krytí fakturované práce zaměstnanců městyse.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-12

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Ošetření lip u hřbitova a na náměstí ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-13

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Obnova oken Závojského (Koldovy) vily ve výši 137 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-14

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Obnova kříže na Vyhlídce v Křížovicích ve výši 37 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2



Usnesení č. ZM-5/2023-15

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci areálu bývalého zemědělského družstva v Doubravníku ve výši 500 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. ZM-5/2023-16

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Zavlažovací systém fotbalového hřiště Doubravník ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0







V Doubravníku dne V Doubravníku dne
   
   
   
   
Ing. Miroslav Truhlář Ing. Barbora Šenkyříková
   
................................................ ................................................
místostarosta starostka městyse






Celý článek | přečteno 225 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023