all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 19.09. 2021 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
16/09/21 Současnost
- Očkování imobilních ob...
16/09/21 Úřední deska
- Opatření obecné p...
10/09/21 Úřední deska
- Vyhrazení plochy pro...

Krátké zprávy:
15/09/21 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 20.09…
15/09/21 Hrad Pernštejn
- Pozvánka na výstavu
25/08/21 Volbiště z.s.
- Volbiště
Celý přehled   [12]

Pozemkové úpravy:
- KoPÚ v k.ú. Doubravník

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2021

Turistické noviny
Turistické noviny
duben/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Podpora akcí

Možná vám uniklo:
- Usnesení 10-2004

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Nařízení o zákazu paliv

25.09.2004

Nařízení obce Doubravník
č. 1/2004
o zákazu spalování některých druhů paliv pro
malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší na
území obce Doubravník .


Rada obce Doubravník, jako orgán obce v přenesené působnosti se na svém zasedání dne 27.5.2004 usnesla vydat na základě § 102 odst.2 písm.d) zák,č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 50 odst.1 písm.g) zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Základní pojmy

1. Palivo - palivem se rozumí tuhý, kapalný nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích znečišťování za účelem získání jeho energetického obsahu, které splňuje požadavky stanovené vyhláškou MŽP č. 357/2002 Sb.
2. Malé spalovací zdroje - jsou to zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW

Článek 2
Zakázané druhy paliv

Na území obce Doubravník a její místní části Křížovice se zakazují spalovat méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

Jedná se o tato paliva:

Článek 3
Vyhovující druhy paliv

Na území obce Doubravník a její místní části Křížovice lze spalovat paliva uvedená v § 3 vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

Článek 4
Povinné osoby

Toto nařízení se vztahuje na všechny fyzické osoby trvale hlášené, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby podnikající na území obce Doubravník a její místní části, majitele rekreačních objektů, jejichž nemovitost se nachází v k.ú. Doubravník a Křížovice.

Článek 5
Sankce

1. Porušení tohoto nařízení fyzickou osobou oprávněnou k podnikání při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou, lze postihovat podle zvláštního právního předpisu. 1)

2. Porušení tohoto nařízení fyzickou osobou nebo vlastníkem rekreační nemovitosti, lze postihovat jako přestupek. 2)

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 13.6.2004.  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta1) § 58 odst.4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 45 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


Vyvěšeno dne: 28.5.2004

Sejmuto dne:

Celý článek | přečteno 3.574 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2021