all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 20.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...

Mobilní rozhlas:
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Advent z pohledu žáků základní školy

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení 08-2005

12.08.2005

USNESENÍ č.28 Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  4. srpna 2005

Přítomno: 12 zastupitelů
Omluveni: Mgr.Hertlová, Ing.Vejpustek, Punčochář
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

 1. Předložený program starostou obce pro mimořádné zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za I. pololetí 2005.

  H: 11 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník za I.pololetí 2005.

  H: 11 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy tohoto usnesení.

  H: 11 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje změnu bodu č. 6. v usnesení zastupitelstva obce Doubravník ze dne 28.dubna 2005, kdy se na závěr tohoto bodu usnesení doplní text: "v jednotlivých paragrafech".

  H: 11 - 0 - 1

 6. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na dovoz pitné vody ve výši 250 tis. Kč, uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a obcí Doubravník.

  H: 12 - 0 - 0

 7. ZO schvaluje prodej budovy stavebnin na p.č.st. 185/3 a pozemků p.č.st. 185/3 a p.č. 409/2 - vše v k.ú. Doubravník panu Jiřímu Zemanovi, za dohodnutou kupní cenu ve výši 693.480,- Kč.

  H: 12 - 0 - 0

 8. ZO schvaluje, aby obec Doubravník uzavřela u Komerční banky,a.s. úvěr ve výši 500 tis. Kč za účelem úhrady faktur za opravu místní komunikace, opravu fasády budovy obecního úřadu, údržbu veřejné zeleně a technické služby a souhlasí, aby k zajištění pohledávky zástavního věřitele Komerční banky,a.s. byly použity jako zástava následující nemovitosti v katastrálním území Doubravník:

  průmyslový objekt na p.č.st. 500 
  průmyslový objekt na p.č.st. 190/2 
  průmyslový objekt na p.č.st. 501 
  pozemek p.č.st. 500zastavěná plocha a nádvoří474 m2
  pozemek p.č.st. 190/2zastavěná plocha a nádvoří555 m2
  pozemek p.č.st. 501zastavěná plocha a nádvoří145 m2
  pozemek p.č. 287/16ostatní plocha, jiná plocha105 m2
  pozemek p.č. 287/29ost. plocha, ost. komunikace94 m2
  pozemek p.č. 287/47ost. plocha, ost. komunikace56 m2
  pozemek p.č. 291/1zahrada123 m2
  pozemek p.č. 291/13 zahrada75 m2

  H: 12 - 0 - 0

 9. ZO schvaluje zadání pořízení změny Územního plánu obce Doubravník z důvodu změny účelu využití pozemku p.č. 1516 v k.ú. Doubravník.

  H: 12 - 0 - 0

 10. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.

  H: 12 - 0 - 0

 11. ZO schvaluje dodatek č. 2 č.j. 216/2005 ke zřizovací listině Základní školy Doubravník, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace č.j. 253/02 ze dne 3.10.2002.

  H: 12 - 0 - 0

 12. ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 200 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón".

  H: 12 - 0 - 0

 13. ZO schyluje přijetí investiční dotace ve výši 234.902,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na plynofikaci obce.

  H: 12 - 0 - 0
V Doubravníku, 4. srpna 2005
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarostaCelý článek | přečteno 3.187 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024