all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 20.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...

Mobilní rozhlas:
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Pohádky v Křížovicích

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Anglický čtenář v Doubravníku [10]

12.09.2005

Hrdinou minulých lekcí AČ byl Oscar Wilde. I nyní Vás čeká nějaká ta klasika a věřte nebo ne, bude to skutečně drama...

Two monologues of William Shakespeare

The Seven Ages of Men
(As you like it II,7)

To compare a human life to that of an actor is the common literature topic and anyway has always been one which touches the heart of a poet writing for the theatre.

There are some explanations to the following text: their exits and their entrances - exit and entrance jsou slova, jimiž se v anglickém dramatu vyjadřují jevištní pokyny, his acts being seven ages - rozdělení lidského života na sedem věků, nacházíme běžně již u starých řecký autorů, za nejkrásnější období života pokládali Řekové akmé - květ - odtud úsloví v evropských jazycích ″v květu mládí″ a pod - často se uvádějí jen léta tohoto období a podle těch se pak vypočítá na př. doba života řeckých filosofů, the lean and slipper´d pantaloon = hubený a pantofle nosící Pantaloon - jde o postavu italské komedie dell arte Pantaleone

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms;
Then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon's mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lin'd,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper'd pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well sav'd, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

Mewling = kňourání, mňoukání, puke = dávit se, vrhnout (dávit se), blít, whine = kňučení, kňučet, kvičení, kvičet, satchel = brašna (školní), shining = lesklý, svítivý, creeping = plazivý, plazení, plížení, snail = hlemýžď (zool.), plž (hlemýžď) (zool.), šnek (zool.), sigh = kvílet (o větru), povzdech, vzdech, vzdychat, vzdechnutí, zavzdychat, furnace = výheň, topeniště, roštnice, kotel (ústředního topení), pec, woeful = bědný (žalostný), smutný (žalostný), žalostný, oath = klení, přísaha, zaklení oath, false = přísaha, křivá, bearded = vousatý, bubble = bublat, bublat (o vodě), bublina, pěnit, cannon = dělo, dělový, kanón, belly = břich, břicho, život (břicho), bříško palce, capon = kapoun, well-lined = nabitý (penězi), peněženka, slipper = pantofel, trepka (pantofel), cheek pouch = lícní vak, hose = punčocha, spodky, shrink (shrank / shrunk - shrunk) = scvrknout se, shank = holeň (nohy), násada, noha, treble = zde fistule (hud.), whistle = vypískat, hvízdat (pískat), hvízdnutí pískat si, píšťalka, eventful = bohatý událostmi, rušný, oblivion = zapomenutí, zapomnění, sans = francouzské slovo - bez




Hamlet's Monologue
(Hamlet III,1)

Hamlet received by the ghost of his killed father the duty to have his revenge, is reflecting about his task and feeling himself feeble is playing wit the idea of the suicide.

As in the previous case we will study at first some phrases and the after having read the text will turn our attention to the particular vocabulary.

To be or not to be = zde je vysloven problém (question) následujících veršů, a sea of trouble = moře, v nekonečnén množství obtíží, to say - zde - jako bychom, the flesh is heir to = které jsou dědictvím těla - flesh je biblický výraz pro tělo řecky sarkos na př. v úsloví žádosti těla, které zde má autor patrně na mysli, rub = brousit, brus, drhnout, dřít se, obtíž třít se - zde hlavní překážka, přes kterou se nelze dostat, shuffle this mortal coil = zde: zamíchat smrtelným prstencem - tedy dostat se do utrpení, které máme v předtuše, the isolence of office = pýcha (zpupnosz) úřadů, quietus - latinské slovo, patřilo by vlastně quietus est= dán do stavu klidu - ve středověku se tato fráze používala jako závěrečná formule listin na propuštěnou ze služby, odtud pak idiom to make his quietus = vystavit si takovouto propouštěcí listinu ze života, the pale cast of thought = bledost (neurčitost) myšleny je postavena do protikladu proti čerstvé barevnosti typické pro rozhodnost, turns awry = pro pochopení tohoto obratu musíme prostudovat slovo awry = křivý, nakřivo, pokřivený, šikmo, úkosem - plans go awry plány se hatí, fardel - není aglické slovo, známe je na př z italštiny, kde fardello znamená břemeno, thy orisons = tvoje modliby v Shakespearovské angličtině ještě existovala druhá osoba jednotného čísla vyjádřená zvláštním tvarem odlišným od osoby třetí, conscience = svědomí - umělé slovo stejně jako v češtině vzniklo otrockým překladem řeckého pojmu odvozeného od slovesa synojda = vím sám ze sebou - sloveso velmi typické pro řečtinu. do evropských jazyků se tento kalk rozšířil nepochybně Novým Zákonem.


To be, or not to be: that is the question:
Whether `t is nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, `t is a consummation
Devoutly to be wish`d. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there`s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There`s the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
the oppressor`s wrong, the proud man`s contumely,
The pangs of disprized love, the law`s delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o`er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action. Soft you now!
The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons
Be all my sins remembered.

Sling = popruh, smyčka, osidlo, arrow šipka, šíp, outrageous = hrubý, nemravný, ostudný, zločinný, consummation = dokončení; kniž., dovršení, devout = oddaný, upřímný, vroucný, zbožný, perchance = možná; zast., náhodou snad, ay = zast. ano, whip = mrskat bičem, zbičovat, scorn = opovrhovat, pohrdání, contumely = urážka (knižně), pang = bolest (prudká, tělesná nebo duševní), náhlý emoční záchvat, dispraise: hana; zast., hanět; odsuzování, odsuzovat., potupa, insolence = drzost, nestoudnost, nestydatost, zpupnost, spurn = pohrdání, merit = výhoda, výhodnost, zasloužit si, zásluha, bare = bosý, holý, nahý, nepokrytý, bodkin = šněrovací jehla, fardel - není aglické slovo, grunt = brblat, bručet, chrochtání, chrochtat, weary = unavený, unavit se, unudit se, utrápený, vyčerpaný, dread = děs, hrůza, obava, strach, bourn = hranice; kniž., mez, conscience = svědomí, coward = zbabělec, hue and cry = výzva (k dopadení zločince); zast., křik (zvl. při honu), pokřik, sickly = bledý, chorý, mdlý, neduživý, cast (cast - cast) = hodit, pith = dřeň (morek), energie; přen., jádro, morek, podstata; přen., síla; přen., dužina, mícha, morek (med.) orisons = zast. modlidby

As you can see the lecture of Shakespeare is not extremely difficult. But it is necessary to take in consideration that Shakespeare is a learned author. If you would like to read something from Shakespeare or something written by English classical authors, you can download many works from Internet, navigating for example to the site:

http://www.classicauthors.net/Shakespeare/index.html



. . .

rubriku vede: PhDr.Tomášek Pavel CSc.

Celý článek | přečteno 7.249 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024