all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 09.02. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
06/02/23 Úřední deska
- Vyhlášení dotačního p...
31/01/23 Úřední deska
- Výběrové řízení...
27/01/23 Současnost
- Jihomoravský kraj...

Krátké zprávy:
    včera  J. Kozárová
- Nabídka zájezdů
07/02/23 Robinsoni
- Sbírka svíček
07/02/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 13.02…
Celý přehled   [11]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení 05-2007

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal


USNESENÍ č.36 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   27. dubna 2006

Přítomno: 13 zastupitelů

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za I.čtvrtletí 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník za I.čtvrtletí 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1, které je přílohou tohoto usnesení.

  H: 13 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2006 ve výši:
  - 600.000,- Kč ZŠ a MŠ Doubravník
  - 4.000,- Kč p.Batelka, pojízdná prodejna Bystřice nad Pernštejnem
  - 10.000,- Kč TJ Sokol Doubravník, oddíl stolního tenisu
  - 15.000,- Kč Junák, svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Doubravník

  H: 13 - 0 - 0

 6. ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Doubravník na rok 2006 ve výši 112.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Doubravník.

  H: 12 - 0 - 1

 7. ZO schvaluje převod zástavního práva č. V-421/2002-745 pro Komerční banku,a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, a to z budovy č.p. 9, vč. pozemku p.č.st. 88 na budovy na pozemcích p.č.st. 500,501,190/2 a dále na pozemky p.č. 291/13, 287/47, 287/16, 287/29, 291/1, st.500, st.501 a st.190/2 - vše na LV č.1 v katastrálním území Doubravník. Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostu obce k podpisu zástavní smlouvy či změny zástavní smlouvy s KB,a.s.

  H: 13 - 0 - 0

 8. ZO schvaluje dotaci Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko ve výši 4.000,- Kč pro rok 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 9. ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 20.405,- Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 10. ZO schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění provozu pojízdné prodejny v Křížovicích mezi obcí Doubravník a panem Zdeňkem Batelkou.

  H: 13 - 0 - 0

 11. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Doubravník a Ing.Zdeňkem Šikulou o provádění funkce technického dozoru investora na akci "Obec Doubravník-rekonstrukce MŠ".

  H: 13 - 0 - 0

 12. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Doubravník a s.r.o. Studio REGION Brno na vypracování změny č.1 Územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 13. ZO schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 1058, trvalý travní porost o výměře 13390 m2 v katastrálním území Doubravník ZOD Olší u Tišnova za cenu 320,- Kč/ha/rok.

  H: 13 - 0 - 0

 14. ZO schvaluje převod pozemku p.č. 196/4 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Běleč u Lomnice u Tišnova z majetku JmVaK v likvidaci, Brno do majetku obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 15. ZO schvaluje vypustit bod Z I/3 z rozpracované změny č.1 Územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 16. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 28. dubna 2006
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
 ---------------
Josef Vojta
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.935 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023