all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 21.09. 2019 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
19/09/19 Současnost
- Nábor hráčů do týmu...
03/09/19 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
31/08/19 Fotogalerie
- Bekyně velkohlavá

Krátké zprávy:
17/09/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 23.…
09/09/19 MUDr. Minářová
- Změna ordinační doby
05/09/19 E.ON Česká...
- Oznámení o přerušení …
Celý přehled   [8]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2019

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- 10 otázek a odpově...
- Fanouškům piva se ...
- Předškoláček - od...
- SAMIČKA PANDY ČERV...
- Nepsané pravidlo p...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   Z D E

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.14 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  20. března 2008

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluveni: Václav Punčochář


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočet Městyse Doubravník na rok 2008 jako schodkový,

  H: 13 - 0 - 1

 • rozpočet sociálního fondu Městyse Doubravník na rok 2008,

  H: 13 - 0 - 1

 • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 ve výši:
  • 650 tis. Kč ZŠ a MŠ Doubravník,
  • 10 tis. Kč oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Doubravník,
  • 16 tis. Kč Junáku, Svazu skautů a skautek ČR, I.oddíl Doubravník,
  • 8 tis. Kč Dobrovolnému svazku obcí "Tišnovsko",
  • 16,1 tis. Kč Dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Pernštejn"

  H: 14 - 0 - 0

 • poradenskou a mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Doubravník a firmou ECONOMY RATING,a.s., Lidická 28 Brno na zpracování projektu za účelem podání žádosti o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod,

  H: 14 - 0 - 0

 • smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městysem Doubravník a firmou Dopravoprojekt Brno,s.r.o., Kounicova 13, Brno na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce náměstí v Doubravníku", ve stupni DZS,

  H: 13 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemků p.č. 131 a 430/1 a dále pozemků dle GP č. 548-98/2007 p.č. 450/2 a 460/9, vše v katastrálním území Doubravník z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 14 - 0 - 0

 • kupní smlouvu mezi Městysem Doubravník a panem Andreiem Ianosteacem, bytem Měnín o prodeji zemního stroje EO26 Bělorus za dohodnutou kupní cenu 35 tis. Kč.

  H: 14 - 0 - 0

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s předložením projektu "Rekonstrukce náměstí v Doubravníku" Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod a s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci náměstí v rámci vyhlášené výzvy "Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel". V případě kladného posouzení žádosti rozhodne Zastupitelstvo městyse Doubravník o formě zajištění zdrojů financování svým budoucím usnesením.

  H: 14 - 0 - 0

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostu městyse a tajemníka ÚM vypracováním a odesláním odpovědi na dopis č.j. 105/2008 (odesílatel Věra Pařilová) v tom smyslu, že ZM trvá na stanovených poplatcích za odvádění odpadních vod do kanalizace; v odpovědi bude vysvětlen postup dle zákona. Výše uvedené platí i pro dopis č.j. 144/2008 (odesílatel Jaroslav Šikula).

  H: 14 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2007,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 21. března 2008


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.289 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2019