all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 09.06. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
    včera  Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
31/05/23 Úřední deska
- Návrh závěrečného...
26/05/23 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Krátké zprávy:
06/06/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 12.06…
30/05/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 05.06…
10/05/23 Obec Skalička
- Cyklistické závody
Celý přehled   [7]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení č. ZM-30/2022

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.31 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. dubna 2010

Přítomno: 13 zastupitelů

Omluveni: Ing. Barbora Šenkyříková, Petr Menšík


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doubravník za rok 2009 s výrokem: "bez výhrad",

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2010,

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2010,

  H: 13 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 18.300,- Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemku p. č. 462 trvalý travní porost o výměře 180 m2 v katastrálním území Doubravník od Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • nákup 2/3 podílu nemovitostí (budovy bývalého zahradnictví na pozemcích p. č. st. 510, 511 a 512 v katastrálním území Doubravník) od paní Jindry Kapounové za cenu 200 tis. Kč a pověřuje starostu městyse uzavřením kupní smlouvy,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • zákaz využívání plochy chodníku mezi autobusovou zastávkou a parkovištěm na západní straně náměstí ke stánkovému prodeji.

  H: 13 - 0 - 0


 • Zastupitelstvo městyse Doubravník vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze elektronické spisové služby, která bude provázána a plně kompatibilní s provozovaným informačním systémem MUNIS firmy Triada, a. s. Praha, a to prostřednictvím ORP Tišnov v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27. 10. 2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích městyse.

  H: 13 - 0 - 0

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník se seznámilo s návrhy na využití areálu bývalého kravína, které podali Ing. arch. Jambor a Ing. Záhora. Veřejná beseda k tomuto tématu bude svolána na pátek 21. května v 18 hodin do zasedací místnosti staré radnice.


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • závěrečný účet DSO Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • závěrečný účet Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • zprávy o činnosti výborů a komisí, které písemně předložili jednotliví předsedové,
 • informaci starosty městyse o možnosti výstavby sběrného dvora, zpracování projektové dokumentace a získání dotace na realizaci akce,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 30. dubna 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.517 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023