all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 19.09. 2021 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
16/09/21 Současnost
- Očkování imobilních ob...
16/09/21 Úřední deska
- Opatření obecné p...
10/09/21 Úřední deska
- Vyhrazení plochy pro...

Krátké zprávy:
15/09/21 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 20.09…
15/09/21 Hrad Pernštejn
- Pozvánka na výstavu
25/08/21 Volbiště z.s.
- Volbiště
Celý přehled   [12]

Pozemkové úpravy:
- KoPÚ v k.ú. Doubravník

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2021

Turistické noviny
Turistické noviny
duben/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Podpora akcí

Možná vám uniklo:
- Beseda ve škole

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-12/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  15. prosince 2011

Přítomno: 9, od 1910 hod. 10 zastupitelů
Omluveni: Miloš Bělík, Jan Cigáň, Ing. Jiří Rous, Ing. Petr Sedláček, Ph.D., Mgr. Petr Šenk


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.


Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje:


 • rozpočtové provizorium na rok 2012 a pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria,

  H: 9 - 0 - 0

 • příspěvek ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 60.000,- Kč měsíčně,

  H: 9 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 9 - 0 - 0

 • Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu "Územní plán Doubravník" ve výši 135.000,- Kč,

  H: 9 - 0 - 0

 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu městyse Doubravník,

  H: 9 - 0 - 0

 • ceník služeb městyse Doubravník na rok 2012,

  H: 9 - 0 - 0

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místních poplatcích,

  H: 9 - 0 - 0

 • doplnění bodu č. 5 ze zápisu ZM-3/2010 takto: ..., po předložení a schválení zprávy o činnosti komise za uvedené období.

  H: 10 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Zastupitelstvem jihomoravského kraje a jejich závaznost pro pořizování a vydávání územního plánu Doubravník, a to v souladu s § 36 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje provedení případných úprav návrhu ÚP Doubravník z toho vyplývajících. To znamená, že souhlasí s tím, že pořizovaný územní plán Doubravník bude dán do souladu se ZÚR JMK. V příloze č. 1 tohoto usnesení jsou uvedeny požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, které jsou stanoveny v rámci ZÚR JMK a které se týkají území řešeného Územním plánem Doubravník.

H: 10 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Výroční zprávu ZŠ a MŠ Doubravník za školní rok 2010 - 2011,
 • Protokol o kontrole zaměřené na vedení matričních knih a sbírek listin, provedené odborem správních a vnitřních věcí MěÚ Tišnov,
 • termíny zasedání rady a městyse v roce 2012,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 19. prosince 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.997 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2021