all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 21.04. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
16/04/24 Úřední deska
- Informace o počtu...
15/04/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
15/04/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Prodej drůbeže
- Prodej vína
- Turistický pochod...
- Očkování psů
- Nabídka práce

Krátké zprávy:
16/04/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 22.04…
12/04/24 Městys Nedv...
- Pozvánka na koncert
09/04/24 Obec Předkláš...
- Nabídka zaměstnání
Celý přehled   [8]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Rozhovor

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-12/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  15. prosince 2011

Přítomno: 9, od 1910 hod. 10 zastupitelů
Omluveni: Miloš Bělík, Jan Cigáň, Ing. Jiří Rous, Ing. Petr Sedláček, Ph.D., Mgr. Petr Šenk


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.


Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje:


 • rozpočtové provizorium na rok 2012 a pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria,

  H: 9 - 0 - 0

 • příspěvek ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 60.000,- Kč měsíčně,

  H: 9 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 9 - 0 - 0

 • Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu "Územní plán Doubravník" ve výši 135.000,- Kč,

  H: 9 - 0 - 0

 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu městyse Doubravník,

  H: 9 - 0 - 0

 • ceník služeb městyse Doubravník na rok 2012,

  H: 9 - 0 - 0

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místních poplatcích,

  H: 9 - 0 - 0

 • doplnění bodu č. 5 ze zápisu ZM-3/2010 takto: ..., po předložení a schválení zprávy o činnosti komise za uvedené období.

  H: 10 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Zastupitelstvem jihomoravského kraje a jejich závaznost pro pořizování a vydávání územního plánu Doubravník, a to v souladu s § 36 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje provedení případných úprav návrhu ÚP Doubravník z toho vyplývajících. To znamená, že souhlasí s tím, že pořizovaný územní plán Doubravník bude dán do souladu se ZÚR JMK. V příloze č. 1 tohoto usnesení jsou uvedeny požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, které jsou stanoveny v rámci ZÚR JMK a které se týkají území řešeného Územním plánem Doubravník.

H: 10 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Výroční zprávu ZŠ a MŠ Doubravník za školní rok 2010 - 2011,
 • Protokol o kontrole zaměřené na vedení matričních knih a sbírek listin, provedené odborem správních a vnitřních věcí MěÚ Tišnov,
 • termíny zasedání rady a městyse v roce 2012,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 19. prosince 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.463 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024