all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 01.10. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
27/09/22 Úřední deska
- Zápis o výsledku voleb
27/09/22 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.10
23/09/22 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Krátké zprávy:
27/09/22 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 03.10…
14/09/22 FK Doubravník
- Pozvánka nových hráčů
07/09/22 DPMB, a.s.
- Nová autobusová linka
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-19/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  30. srpna 2012

Přítomno: 12, od 1810 hod. 13 zastupitelů
Omluveni: Zdeněk Kundrata, Ing. Miroslav Truhlář


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za I. pololetí 2012,

   H: 12 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. pololetí 2012,

   H: 12 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na projekt Pernštejnský rok ve výši 50 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na opravu kruhové kašny na náměstí v Doubravníku ve výši 300 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Kupní smlouvu č. 1212000800/169039 mezi Městysem Doubravník a JMP Net, spol. s r. o. Brno o úplatném převodu plynárenského zařízení.

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 287/54 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník o výměře 182 m2 (.......................) a parc. č. 287/55 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník o výměře 112 m2 (.......................) za cenu 50,- Kč/m2,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu č. P11-012 mezi Městysem Doubravník a Barocco sempre giovanni, o. p. s. za cenu 50.000,- Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi Městysem Doubravník a Ing. Liborem Stránským na zpracování kompletní žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora odpadů z Operačního programu ŽP, výzva č. XL, podoblast podpory 4.1 za smluvní cenu 36.000,- Kč vč. DPH.

   H: 13 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • souhrnnou zprávu z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci zajišťování sociálních služeb,
  • zprávu o kontrole nemocenského a důchodového pojištění,
  • závěrečný účet DSO Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2011,
  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 3. září 2012


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.111 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022