all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.05. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Fotogalerie
- Zlatěnka ohnivá
    včera  Současnost
- Kolem Doubravníku...
24/05/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.4

Mobilní rozhlas:
- Zájezd Strážnic...
- Fotbalový klub Do...
- Pošta Partner
- Zelenina Juvita
- Nabídka

Krátké zprávy:
    včera  Krajský úřad JMK
- Provoz linky 721360
20/05/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.05…
20/05/24 SŠ a ZŠ Tišnov
- Přijímací řízení
Celý přehled   [7]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Slovo starostky

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-30/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  15. února 2018

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Ing. Lahoda, Ing. Rous


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • 1a) nákup nemovitosti účastí městyse Doubravník v elektronickém dražebním jednání vyhlášeném na 2. 3. 2018 v 11.30 hod o nemovitosti, pozemku parc. č. st.97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14 a příslušenství nemovitých věcí.

   Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

  • 1b) pověření starostky Barbory Šenkyříkové rozhodnutím o maximální částce, do které bude jako zástupce městyse oprávněna licitovat v elektronickém dražebním jednání, které se koná dne 2. 3. 2018 v 11.30 hod. o nemovitosti, pozemku parc. č. st. 97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14 a příslušenství nemovitých věcí.

   Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

  • 1c) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317310429 ze dne 20. 9. 2017 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782, kterým se rozšiřuje účel čerpání o nákup nemovitosti ve veřejné dražbě pozemku parc. č. st. 97, jehož součástí je budova č.p. 14, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 791, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro katastrální území Doubravník a doplňují se podmínky čerpání úvěru na tento účel. Ostatní ustanovení smlouvy o úvěru č. 0317310429 ze dne 20. 9. 2017 se nemění. Zastupitelstvo Městyse Doubravník pověřuje starostku městyse podpisem tohoto dodatku.

   Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 1. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu ze zasedání.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku, 20. února 2018


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.606 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024