all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
    dnes  Robinsoni
- Mikuláš v Doubravníku
    dnes  Školní jídelna
- Jídelní lístek od 04.12…
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
Celý přehled   [11]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Pivovar v Doubravníku

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-24/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  7. října 2021


Přítomno: 8 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-24/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Ozdobinského a Petra Šibora

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství s dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko na spolufinancování nákupu 2 ks velkoobjemového kontejneru.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2021 včetně výše příspěvku městyse Doubravníka 64.200,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu části pozemku parc. č. 412/2 o výměře 660 m² (dle geometrického plánu č. 840-106/2021 jako budoucí parc. č. 412/13 o výměře 1 m²) (............) za část pozemku parc. č. 412/5 o výměře 113 m² (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 412/15 o výměře 24 m² a 412/14 o výměře 7 m²) a za část pozemku parc. č. 412/12 o výměře 27 m² (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 412/16 o výměře 3 m²) (............), vše v katastrálním území Doubravník s dokoupením rozdílu výměr budoucích pozemků (............).

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. 190/1 o výměře 3225 m² (dle geometrického plánu č. 824-94/2020 jako budoucí parc. č. 190/4 o výměře 275 m²) a části pozemku parc. č. 190/3 o výměře 1535 m² (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 190/5 o výměře 168 m²), vše v katastrálním území Doubravník (............). Městys Doubravník jako povinný zřizuje k části pozemku parc. č. 191/1 ozn. v GP jako A, k parc. č. 190/5 ozn. v GP jako B a k parc. č. 190/4 ozn. v GP jako C časově neomezené a bezúplatné věcné břemeno - služebnost cesty a stezky ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 180/1, 181/1, 190/1 a 190/3. Městys Doubravník přebírá jako povinný věcné břemeno užívání V-921/2003-745 ve prospěch oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. na budoucích pozemcích parc. č. 190/4 a 190/5.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky s panem Františkem Novotným na II. etapu obnovy truhlářských prvků - oprava a výměna oken a další související práce.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 11. října 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 776 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023