all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 17.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
12/06/24 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
11/06/24 Současnost
- Pernštejnové s námi
07/06/24 Současnost
- Slavnosti Pernštejn...

Mobilní rozhlas:
- Zvířátkový les
- Uzavírka silnice ...
- Vinařství Holánek
- Tišnovský komorn...
- Prodej jahod

Krátké zprávy:
14/06/24 MěÚ Tišnov
- Výběrová řízení
12/06/24 Muzeum rom...
- Nabídka zaměstnání
11/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 17.06…
Celý přehled   [11]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Cena Jihomoravského kraje panu Vladimíru Jirčíkovi

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Klášter v Doubravníku [4]

13.03.2005

První abatyší doubravnického kláštera, kterou známe jménem, byla Eufémie z rodu erbu zubří hlavy, řečená též Ofka. Pod oběma jmény ji najdeme v listinách z let 1333 - 1344.

V roce 1356 se též v listinách objevuje jakási "klášternice Ofka" - jedná-li se o tutéž osobu však spolehlivě nevíme.

Zatímco probošt Vojtěch z předchozího článku působí dojmem člověka ušlechtilého, kterému byly svěřovány důležité úkoly, osobnost abatyše Ofky vyvolává i po letech poněkud rozpaky.

Vyprávělo se o ní, že zejména v mladším věku byla Eufémie nerozvážná až výstřední, že mnohé klášterní sestry s ní na zcestí přišly, že se klášterní majetek za jejího působení téměř rozpadl a mnoho jiného… Zkrátka řečeno, vnitřní život kláštera ani zdaleka neodpovídal požadavkům nejvyšších církevních míst. Věci došly tak daleko, že 14.ledna 1333 nařídil papež Jan XXII. rižskému arcibiskupovi Fridrichovi z Pernštejna, aby visitoval doubravnický klášter.

Fridrichova přímá účast na visitaci kláštera je ovšem sporná, neboť je známo, že od roku 1325 trvale pobýval u papežského dvora v Avignonu a rižským biskupem byl pouze titulárně. To však není až tak podstatné. Jisté je, že ať už se do Doubravníka dostavil kdokoli, nalezl v klášterních zdech úpadek mravní i ekonomický.

Po přísné domluvě se ale poměry uklidnily a znovu byl nastolen jakýsi pořádek. Ofka kupodivu dál zastávala funkci abatyše, o čemž svědčí např. oslovení v listě, který klášteru posílá roku 1344 jistý Heřman, toho času probošt u sv. Petra v Brně. Další setrvání Eufémie v roli představené kláštera zde svádí k domněnce, že doubravnický klášter pravděpodobně nebyl klášterem vázaným pevnou řeholí, ale spíš jakýmsi zaopatřovacím ústavem pro neprovdané šlechtičny zakladatelského rodu.

Abatyši Ofku pak v čele kláštera vystřídala její příbuzná Klára, snad méně temperamentní, navíc s výstražným příkladem klopýtnuvší předchůdkyně.

Tato abatyše Klára byla dcerou Štěpána z Pernštejna, který byl ženat s Klárou, s níž měl dvě dcery. Zmíněnou Kláru a Kateřinu. Brzy však zemřel a zanechal po sobě mladou vdovu, která se provdala za Vznatu do Dalečína. Druhému manželovi tam porodila syna Vznatu a dceru Annu. Ovšem ovdověla podruhé a hrad Dalečín byl vzápětí prodán.

V té době ovšem byly již obě dcery z prvního manželství, Klára a Kateřina mniškami v doubravnickém klášteře, kam je umístil jejich nevlastní otec Vznata, odbyv je dvěma hřivnami úroku na vsi Dalečíně. Jednak mu byly cizí a možná také věděl, že se hledá vhodná nástupkyně za nespolehlivou Ofku.

Ofka a Klára však nebyly v Doubravnickém klášteře jedinými řeholnicemi z rodu erbu zubří hlavy. Vedle nich a již zmíněné Kateřiny známe ještě sestry Bolku a Ofku z jakubovské strany a Blanku a Anežku. Další pak už nelze rodově spolehlivě zařadit.

O celkovém počtu řeholnic v klášteře se dovídáme pouze jednou a to v roce 1410, kdy za abatyše Heleny bylo těch, co složily řeholní sliby 17. Jinak o praktickém životě v klášteře toho víme velmi málo. Představy, že klášter byl jakýmsi internátem a měl vlastní školu jsou sice lákavé - mnohé kláštery byly v té době centrem vzdělanosti - ale podle doložených dokumentů se zdají být víceméně liché.

Řeholnice se kromě modliteb věnovaly spíš péči o nemocné a práci v klášterní zahradě, která se rozprostírala na dnešních parcelách u řeky Svratky směrem ke hřbitovu. Dále pak pokračoval vinohrad, který ač později prodán se dochoval v místním názvosloví dodnes.


zdroj: doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.


pokračování:
- Hospodářské poměry v období existence klášteraCelý článek | přečteno 5.488 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024