all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 14.04. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
09/04/24 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
05/04/24 Úřední deska
- Stanovení minimálního...
26/03/24 Úřední deska
- Závěr zjišťovacího...

Mobilní rozhlas:
- Kamenictví GAL
- Zápis do ZŠ Doub...
- Čištění MK
- Prodej drůbeže
- Divadelní předst...

Krátké zprávy:
12/04/24 Městys Nedv...
- Komorní koncert
12/04/24 Městys Nedv...
- Pozvánka na koncert
09/04/24 Obec Předkláš...
- Nabídka zaměstnání
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Sbírka použitého ošacení

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-8/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  27. srpna 2015

Přítomno: 13, od 1805 hod 14 zastupitelů
(o: Petr Menšík)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Zprávu o hospodaření městyse Doubravník za 1. pololetí 2015,

   H: 14 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník za 1. pololetí 2015,

   H: 14 - 0 - 0

  • Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 14 - 0 - 0

  • Rozpočtový výhled městyse Doubravník na léta 2015 - 2020,

   H: 10 - 1 - 3

  • prodej pozemku parc. č. 119/1 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 703-62/2015 takto: díl "a" o výměře 82 m² manželům (............), díl "b" o výměře 42 m² (............), díl "c" o výměře 30 m² (............) a díl "d" o výměře 26 m² manželům (............), všem za cenu 50,- Kč/m²

   H: 14 - 0 - 0

  • zřízení sídla Mysliveckého sdružení Vinohrad Doubravník na adrese Doubravník 33, 592 61 Doubravník,

   H: 13 - 0 - 1

  • Darovací smlouvu na podporu projektu "Restaurování drobných sakrálních staveb" č. 4101218536 mezi ČEZ, a. s. jako dárcem a městysem Doubravník jako obdarovaným,

   H: 14 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi městysem Doubravník a panem Pavlem Cvrkalem na opravu dvou drobných sakrálních staveb, křížů v katastrálním území Doubravník,

   H: 14 - 0 - 0

  • předložené znění Smlouvy o dílo k projektu "Revitalizace a obnova zeleně městyse Doubravníku" (viz příloha zápisu) a pověřuje starostku podpisem smlouvy s tím, že cena díla vč. DPH dle článku IV. nepřesáhne částku 250.000,- Kč,

   H: 12 - 0 - 2

  • zařazení pečovatelské služby Diecézní charita Brno a osobní asistenci APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) do své minimální sítě sociálních služeb pro rok 2016 a současně schvaluje finanční spoluúčast na těchto sociálních službách ve výši 4.661,- (Diecézní charita Brno), resp. 4.358,- (APLA), a to v rámci Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

   H: 13 - 0 - 1

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu ze zasedání,
  • informaci starostky o:
   • činnosti rady městyse za období od posledního zasedání,
   • prezentaci výsledků soutěže o Cenu Petra Parléře.V Doubravníku, 28. srpna 2015


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.958 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024