all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 01.10. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
27/09/22 Úřední deska
- Zápis o výsledku voleb
27/09/22 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.10
23/09/22 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Krátké zprávy:
27/09/22 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 03.10…
14/09/22 FK Doubravník
- Pozvánka nových hráčů
07/09/22 DPMB, a.s.
- Nová autobusová linka
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Informace z úřadu

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-2/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  29. listopadu 2018


Přítomno: 13, od 18:40 hod 14, od 18:55 hod 15 členů zastupitelstva

Omluveni: ---Usnesení č. ZM-2/2018-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Truhláře a Ing. Miroslava Jedličku.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zapisovatelem Ing. Petra Sedláčka, Ph.D.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí složení slibu Ing. Miroslavem JedličkouUsnesení č. ZM-2/2018-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření Městyse Doubravník k 30. 9. 2018 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30. 9. 2018 dle přílohy zápisu

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10 a 11 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí provádění inventarizace majetku městyse za rok 2018Usnesení č. ZM-2/2018-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Radu městyse Doubravník prováděním rozpočtových opatření s následnou informací zastupitelstvu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje s účinností od 1. 12. 2018 odměnu ve výši 540,- Kč předsedovi komise, který není členem zastupitelstva v souladu s § 84, odst. 2, písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-2/2018-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance (§ 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 173 a násl. zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) a dle vnitřního předpisu městyse.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí plán termínů zasedání zastupitelstva a schůzí rady městyse pro rok 2019Usnesení č. ZM-2/2018-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. l) za členy kontrolního výboru:

Hanu Navrátilovou

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2

Kateřinu Beranovou

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. l) za členy finančního výboru:

Radka Kopřivu

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Ivu Záhorovou

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1

Jiřího Fabiána

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1

Vlastimila Lahodu

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-2/2018-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník v Dobrovolném svazku obcí Tišnovsko Ing. Barboru Šenkyříkovou

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník v DSO Mikroregion Pernštejn Ing. Barboru Šenkyříkovou a Ing. Jiřího Rouse

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník v MAS Brána Brněnska Ing. Barboru Šenkyříkovou

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník ve svazu měst, obcí a svazků obcí Vírský oblastní vodovod Ing. Barboru Šenkyříkovou

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 1, zdržel se: 1

V Doubravníku, 4. prosince 2018................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 995 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022