all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 17.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
12/06/24 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
11/06/24 Současnost
- Pernštejnové s námi
07/06/24 Současnost
- Slavnosti Pernštejn...

Mobilní rozhlas:
- Zvířátkový les
- Uzavírka silnice ...
- Vinařství Holánek
- Tišnovský komorn...
- Prodej jahod

Krátké zprávy:
14/06/24 MěÚ Tišnov
- Výběrová řízení
12/06/24 Muzeum rom...
- Nabídka zaměstnání
11/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 17.06…
Celý přehled   [11]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Životní jubileum Zdeňka Macháčka

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Klášter v Doubravníku [8]

18.06.2005

Podobně jako ostatní feudální rody, měli i Pernštejnové vlastní hrobku a to v rodové klášterní fundaci v Doubravníku.

Nápis nad portálem při vstupu do kostela Povýšení sv. Kříže vysloveně zmiňuje účel rodového mauzolea a nejinak tomu je i v pardubickém kostele sv. Bartoloměje, který sloužil Pernštejnům jako druhé, alternativní pohřebiště.

Jejich náhrobníky plně odpovídají pozdně gotickému a raně renesančnímu stylu znakových a nápisových desek. Jedná se o kvalitní, bílý mramor z nedalekého lomu v Nedvědici, z něhož je postavena i převážná část doubravnického kostela.

Hned vedle dveří do sakristie je náhrobník Kateřiny z Pernštejna, dcery Jana z Pernštejna a Bohunky z Lomnice. V jeho ploše jsou dva erby, horní pernštejnský - klasická zubří hlava s houžví v nozdrách a pod ním erb pánů z Lomnice v podobě orlího křídla.náhrobník Kateřiny z Pernštejna

Obvodový nápis je tvořen gotickou rytou minuskulou, datování je římskými číslicemi. Většina slov je oddělena tečkami, mluvnické tvary číslovek jsou naznačeny nadepsanými koncovkami a vlastní jména nezačínají velkým písmenem.

Text oznamuje, že:

"Léta Páně 1448 ve čtvrtek před očišťováním Panny Marie (* pozn. před Hromnicemi - tzn. 1.února), zemřela urozená panna Kateřina, dcera Jana z Pernštejna."Hned vedle je druhý náhrobník Johanky Pernštejnské z Liblic, manželky Viléma z Pernštejna. Uprostřed desky je rytá znaková aliance pernštejnského znaku a erbu rodu z Liblic. Kolem jsou bohaté ozdobné rozviliny.náhrobník Johanky Pernštejnské z Liblic

Obvodový nápis tvoří rovněž rytá gotická minuskule, datování je římskými číslicemi. Text obsahuje pravopisné chyby. Písmeno U = "v" a  š = "ss". Jednotlivá slova jsou oddělena tečkami a kupodivu zde není specifikován den úmrtí.

Ve slově "prnssteyna" chybí druhé písmeno -e- a ve slově "libic" chybí za třetím písmenem -l-.

Text oznamuje, že:

"Léta Páně 1515 zemřela Johanka z Liblic, manželka urozeného pána, pana Viléma z Pernštejna a na Helfenštejně, který je nejvyšším hofmistrem království českého. Proste Boha za ni."Naproti, na epištolní straně presbytáře, je náhrobník Jana II. Bohatého z Pernštejna a na Helfenštejně. V horních dvou třetinách desky je plasticky vyveden plný pernštejnský znak, obklopený bohatě rozvinutými přikrývadly. Dolní třetinu vyplňuje text.náhrobník Jana II. Bohatého

Ten je, podobně jako u výše zmíněných, tvořen rytou gotickou minuskulí, ale vročení už je arabskými číslicemi. Dělení slov je označeno dvěma čárkami.

Text oznamuje, že:

"Léta Páně 1548 v sobotu, v den Památky narození Panny Marie (* pozn. 8.září), vysoce urozený pán, pan Jan z Pernštejna a na Helfenštejně dokonal běh života svého a zde pochován jest. Za panování jeho, započat jest chrám tento."V pořadí 4. je náhrobník Viléma II. z Pernštejna. Na tradiční obdélníkové desce je v horní polovině desetiřádkový nápis provedený rytou latinskou majuskulí a pod ním se nachází plný, plasticky provedený pernštejnský znak s bohatými přikrývadly a dvěma putii.náhrobník Viléma II. z Pernštejna

Slova jsou oddělována drobnými kroužky, letopočet je zde vyjádřen slovy, ale je chybný. Vilém II. totiž zemřel až roku 1521 čili o rok později, než je uvedeno.

Text oznamuje, že:

"Léta Páně tisícího pětistého dvacátého, v pondělí po provodní neděli, umřel jest urozený pán, pan Vilém z Pernštejna a na Helfenštejně, někdejší nejvyšší hofmistr království českého, který tuto pochován jest."Další náhrobník Vratislava I. z Pernštejna má uprostřed desky v prohloubeném poli plasticky provedený, plný pernštejnský erb s kolčí helmou v klenotu a s překrývadly vyplňujícími prázdný prostor. Znak zabírá zhruba dolní dvě třetiny plochy, zatímco nahoře je pozdně gotická arkatura ve tvaru oslího hřbetu se třemi vybíhajícími fiálami zdobenými kraby. Náhrobník byl původně uložen v podlaze kostela o čemž svědčí částečné ošlapání výzdoby a poškození obvodového nápisu.náhrobník Vratislava I. z Pernštejna

Písmo je ryto gotickou minuskulí, vročení tvoří římské číslice, vynechaná písmena jsou označena nadepsanými vodorovnými hastami a vynechané koncovky jsou označeny apexem. Na konci první řádky je ozdoba v podobě velkého "X".

Částečně nečitelný text oznamuje, že:

"Léta Páně 1496, neděli před velikonocemi (* pozn. 27.3.) zemřel urozený pán, pan Vratislav z Pernštejna a na Plumlově ... hejtman Moravy a nejvyšší komorník ... zde pohřben."Poslední, 6. náhrobník Jana I. z Pernštejna je mramorová, obdélníková deska, kde je v orámovaném poli vyrytý plný pernštejnský erb s kolčí helmou v klenotu. Okolí je vyplněno jako obvykle bohatými přikrývadly.náhrobník Jana I. z Pernštejna

Slova nadpisu jsou oddělena závorkami v podobě lomených dříků, které připomínají písmeno "ƒ". Vročení má nahoře za číslicemi naznačeny koncovky. Při horním okraji vnitřního pole desky je pozoruhodné vyznačení autorství. V té době bychom čekali spíš nenápadný monogram, nebo kamenickou značku na méně frekventovaném místě...

Nicméně je evidentní, že kameník Ondřej, který na díle pracoval, zapomněl ve vročení vytesat "CCCC", a chybu pak řešil odkazem pomocí "x" a "+".

Text oznamuje, že:

"Léta Páně 1475 zemřel urozený pán, pan Jan z Pernštejna, ve čtvrtek večer na svátek sv. Tomáše apoštola (* pozn. 20.12.). Modlete se za duši. Zhotovil mně Ondřej."Je pravděpodobné, že jako funkční náhrobníky, tedy jako uzávěra krypty, byly použity pouze nejstarší kameny zemřelých příslušníků rodu. Nasvědčuje tomu částečné ošlapání, patrné zejména u Vratislava I.

Dva nejmladší kameny, byly již umístěny rovnou na stěnu chrámu jako epitafy.


zdroj: Milan Hlinomaz a Jan Schwaller


Tímto článkem končí seriál o historii doubravnického kláštera. Pokud si chcete projít předchozí kapitoly, vybírejte z odkazů níže.


Sumář:

- Klášter v Doubravníku [1]
- Klášter v Doubravníku [2]
- Klášter v Doubravníku [3]
- Klášter v Doubravníku [4]
- Klášter v Doubravníku [5]
- Klášter v Doubravníku [6]
- Klášter v Doubravníku [7]
a dodatek
- Klášter v Doubravníku [9]Celý článek | přečteno 10.565 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024